Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Streda, 16.06.2021
Meniny má: Blanka

Aktuality

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná

Školský rok 2020/2021


Revitalizácia školského dvora ZŠ

Milí rodičia, tou cestou by sme vás chceli poprosiť o pomoc pri získaní financií v grantovom programe Tesco"Vy rozhodujete, my pomáhame", týkajúci sa revitalizácie nášho školského dvora.

Informácie k hlasovaniu za projekt :
Každý zákazník, ktorý od 14. júna do 11. júla 2021, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť.
Box s našim projektom Revitalizácia školského dvora bude od 14. júna umiestnený v obchodnom dome Tesco v Pate. S hlasovaním vám samozrejme pomôžeme tak, že žetóny môžete podať Stanislave Žigovej alebo Barbore Koštrnovej a môžete ich tiež vhodiť do bielej schránky OZ Lepšie Vinohrady umiestnenej na plote obecného úradu a my ich zanesieme do toho správneho boxu. Žetóny môžete priniesť aj do školy, my ich za Vás odovzdáme.

Deň detí v ŠKD

Na piknik ŠKD pri príležitosti MDD prišli rôzne bytosti. Stretli sa tu bojovníci, princezné i obyčajní smrteľníci, zvieratká i Harry Poter, pirát či návštevníci z kozmu. Deti sa v maskách prešli aj po obci, do kroku im hrali milé piesne. Ďakujeme rodičom za občerstvenie i nápadité masky. O to,m že to bol super piknik s rozmanitým jedlom, výbornou zábavou a že si deti užili, vás presvedčia aj fotografie z akcie.

Fotogaléria


Zber papiera

V dňoch 3.5. – 7. 5. 2021 prebiehal na škole zber papiera.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

Vyhodnotenie tried i jednotlivcov nájdete v prílohe.

Príloha


Oznam pre rodičov

Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v našom okrese od 24.5.2021 nemusia žiaci našej školy každý pondelok odovzdávať „Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti“. Toto vyhlásenie sú povinní predložiť pri nástupe do školy len tí žiaci, ktorí chýbali 3 a viac kalendárnych dní nasledujúcich za sebou.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


Oznam pre rodičov a žiakov 9.ročníka

Vážení rodičia, v prílohe nájdete pokyny k blížiacemu sa testovaniu žiakov 9.ročníka Testovanie 9 2021 a Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na SŠ v šk.roku 2020/2021 (pre šk.rok 2021/2022).

Harmonogram

Harmonogram pre žiakov so ZZ

Usmernenie


Oznam pre rodičov

Milí rodičia, v prílohe nájdete priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je v pondelok 10.5.2021 potrebné priniesť vyplnené a podpísané.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o bezinfekčnosti


Oznam pre rodičov

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že od 3.5.2021 platia nové pravidlá pre základné školy v červenom okrese (viď farebná príloha). Podľa týchto pravidiel žiak nemusí mať test a ani jeho zákonný zástupca. Žiak ale musí priniesť vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti (viď príloha).

Príloha

Pravidlá


Oznam pre rodičov a žiakov školy

V zmysle Uznesenia vlády SR č.215 s účinnosťou od 29.4.2021 sa vo všetkých okresoch (okrem čiernych okresov) nevyžaduje od zákonných zástupcov detí ani od detí navštevujúcich základnú školu preukazovanie sa negatívnym testom. Naďalej platí, že negatívny test nie starší ako 7 dní je vyžadovaný pri vstupe do prevádzok. Negatívnym testom sa nemusia preukazovať osoby očkované, alebo osoby, ktoré prekonali COVID za posledných 180 dní.

V 17.týždni prebehlo na našej škole testovanie žiakov II.stupňa kloktacími testami. Od 3.5.2021 testovanie už nebude v našej škole pokračovať. Na základe rozhodnutia pani starostky sa ruší aj plánované testovanie občanov obce Vinohrady nad Váhom, ktoré malo byť 30.4.2021.


Deň Zeme

Pri príležitosti oslavy Dňa Zeme 22. apríla sme sa rozhodli, že vyučovanie vymeníme za program plný aktivít, ktoré poukázali na krásu našej prírody, ale aj dôležitosť jej ochrany. Pozreli sme si environmentálne filmy k tejto problematike, vypracovávali pracovné listy, spievali pesničku i tvorili veci, ktoré máme v prírode radi.

Fotogaléria


Pytagoriáda

Do okresného kola matematickej súťaže postúpilo šesť žiakov 3. a 4. ročníka. Pytagoriádu tento rok riešili žiaci online. Všetkým sme držali palce, úspešní boli štyria z nich. Odmenu si zaslúžili všetci súťažiaci.

Fotogaléria