Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Dnes je: Nedeľa, 20.08.2017
Meniny má: Anabela

Aktuality

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná

Školský rok 2016/2017


Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom ďakuje zriaďovateľovi - Obec Vinohrady nad Váhom, všetkým rodičom a priateľom školy za pomoc a spoluprácu v školskom roku 2016/2017 a želáme všetkým leto plné zábavy a pohody !


Slávnostné ukončenie školského roka

Školský rok 2016/2017 sme slávnostne ukončili posledným školským  dňom a najúspešnejší žiaci našej školy získali ocenenia a diplomy, ktoré im odovzdali riad.školy Ing.P.Šiška, starostka obce Ing.E.Hanusová a predseda RR Ing.Ľ.Králik. Titul najúspešnejší športovec roka získala Kristína Tomastová a žiakom roka sa stala Nicol Plavocká. Všetkým oceneným žiakom srdečne gratulujeme a prajeme im príjemné prázdniny.

Fotogaléria


Rozlúčka s deviatakmi

Naši vinohradskí deviataci sa vo štvrtok rozlúčili so žiakmi aj pedagógmi našej školy. Navštívili aj materskú školu a obecný úrad, kde ich pani starostka Ing.Hanusová príjemne pohostila. Na záver si posedeli s učiteľmi pri malom občerstvení.

Fotogaléria


Súťaž so Zberkom v zbere papiera

Všetci žiaci našej školy sa zapojili do regionálnej súťaže so Zberkom v zbere papiera, ktorú vyhlásila firma Marius Pedersen. Žiaci 1.ročníka množstvom nazbieraného papiera na žiaka získali nielen tortu, ale aj finančnú odmenu - 100 eur pre našu školu.

Fotogaléria


Záverečný koncert našich žiakov

Svoj hudobný talent predviedli naši žiaci, ktorí navštevovali hudobný krúžok Bicie na záverečnom koncerte. Obecenstvo mladších spolužiakov upútali rytmické piesne a dynamické tempo.

Fotogaléria


Školská olympiáda o Majstra školy

Deň plný zážitkov a súťaženia prežili žiaci 2.-9.ročníka počas školskej olympiády o majstra školy. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach : hod kriketkou, beh na 60m, beh na 50m, beh na 300m, skok do diaľky a vrh guľou. Majstrami školy pre tento školský rok sa stali Michal Holička a Adrián Tagaj.

Fotogaléria


Súťaž v čistote tried

 Už druhý rok naši žiaci súťažia počas celého školského roka o najčistejšiu triedu. Tento školský rok získali prvenstvo žiaci 4.ročníka za prvý stupeň a žiaci 5.ročníka za druhý stupeň. Ich snaha bola odmenená čokoládovou tortou.

Fotogaléria


Didaktické hry

Žiaci 1.stupňa si najskôr rôznymi aktivitami precvičili teoretickú časť Didaktických hier, zúčastnili sa evakuácii pod dohľadom p.Mičániho a teoretické vedomosti si overili aj prakticky v prírodných podmienkach.

Fotogaléria


Účelové cvičenie žiakov 2.stupňa

Podľa výchovno - vzdelávacieho plánu bolo vykonané účelové cvičenie. Hlavnou náplňou bola evakuácia žiakov pod prísnym dohľadom p. Mičániho. Žiaci, vyučujúci i nepedagogickí zamestnanci školy zvládli túto úlohu na výbornú. Po cvičnom poplachu sa žiaci presunuli do prírody, kde plnili ďalšie úlohy z oblasti brannej výchovy.

Fotogaléria


Školský výlet tretiakov - Bojnice

22. jún 2017 bol dňom "D" pre tretiakov. Cestovali na koncoročný výlet do Bojníc. Na chrbte si miesto školskej tašky priniesli batohy naplnené jedlom, maškrtami a nápojmi. Cesta mikrobusonm ubehla rýchlo.  V ZOO  sa okrem obdivovania zvierat osviežili nanukmi. Počas prehliadky "Rozprávkového zámku" žiaci aktívne spolupracovali s hercami, zbierali pečiatky a videli štyri nádherné rozprávky od Boženy Nemcovej : 1. Múdra žena, 2. Čert a Káča, 3. Soľ nad zlato, 4. Popolvár. Bol to pre všetkých krásny a nezabudnuteľný deň.

Fotogaléria