Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 25.03.2023
Meniny má: Marián

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >  Posledná

Školský rok 2020/2021


Deň matiek - ŠKD

Posledný týždeň sme v našom Školskom klube detí mysleli na všetky mamičky pri príležitosti ich sviatku a venovali im lásky a vďaky plné slová, vypestovali priesadky kvetov a vyrobili pohľadnice a papierové kvietky, kde sme popísali a pokreslili naše vyznania.

Fotogaléria


Začiatok školského roka 2021/2022

       Školský rok 2021/2022 začína 1.9.2021, ale školské vyučovanie začína 2.9.2021 (štvrtok) o 8.00 hod. Každý žiak pri nástupe do školy predloží vyplnené a zákonným zástupcom podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Rodičia žiakov prvého ročníka môžu vstúpiť do budovy školy a musia pri vstupe do školy predložiť „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“. V interiéri školy je povinné pre všetkých žiakov, zamestnancov aj návštevníkov nosenie ochranného rúška, pričom každý žiak musí mať k dispozícii aj jedno náhradné rúško a hygienické vreckovky. Prvý deň si žiaci  prevezmú rozvrh hodín a pokyny na ďalší deň.

Potrebné tlačivá  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ pre žiaka (príloha 1) a „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“(príloha 1a) sú k dispozícii aj vo vchode školy.

Príloha 1

Príloha 1a


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Na základe zverejnenia školského semaforu pre školský rok 2021/2022, ktorý zverejnil 17.8.2021 minister školstva, obraciame sa na rodičov žiakov so žiadosťou, aby do 25.8.2021 oznámili mailom na školský mail (zs.vinvah@tpx-net.sk) záujem o kloktacie PCR testy a samotestovacie AG testy, aby sme ich mohli následne objednať pre žiakov školy. Pripomínam, že ide o dobrovoľné testovanie! Kloktacie testovanie sa bude realizovať, len ak bude záujem u všetkých žiakov triedy, samotestovanie sa bude objednávať podľa počtu záujemcov, nemusí byť celá trieda.

Ďalej upozorňujeme, že každý žiak školy pri nástupe 2.9.2021 sa musí preukázať vyplneným „Písomným prehlásením o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1) a zároveň platí, že toto “Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti“ musí predložiť  zakaždým pri nástupe do školy ak chýbal viac ako 3 kalendárne dni za sebou (vrátane sviatkov a víkendov).

V prílohe č.3 zverejňujeme „Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia“ podľa ktorého sa musí riadiť každý návštevník školy.

V prílohe č.2 je „Oznámenie o výnimke z karantény“, ktoré predloží žiak, rodič a zamestnanec školy,  ak sa dostane do styku s pozitívnou osobou na COVID19.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ:

Najčastejšie otázky a odpovede ku školskému semaforu nájdete na:

https://www.minedu.sk/data/att/20501.pdf

Školský semafor nájdete na:

https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

 

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3


Oznam pre rodičov - Školská jedáleň

V prílohe nájdete potrebné informácie ohľadom stravovania a zápisný lístok stravníka.

Príloha

Zápisný lístok


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Od 1.8.2021 dochádza k zmene dotácií na stravu detí v ZŠ aj MŠ. Celú zmenu aj s prílohami uverejňujeme v prílohe tohto oznamu.

Príloha 1

Príloha 2


Slávnostné ukončenie školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci.

Školský zvonec v tomto školskom roku 2020/2021 zazvonil naposledy a je opäť čas obzrieť sa a zrekapitulovať...

Tento rok bol obzvlášť náročný, preto sa Vám v mene celého pedagogického zboru chceme poďakovať za prístup k plneniu si školských povinností i pomoc, ktorú ste svojim deťom poskytovali, najmä počas dištančného vyučovania. Napriek ťažším okolnostiam nás teší, že všetci žiaci úspešne zvládli školský rok a od septembra postupujú do vyšších ročníkov. poďakovanie patrí aj Rade rodičov za vynikajúcu spoluprácu.

Prajeme Vám všetkým nádherné leto, mesiace plné slnka a tepla.
Tešíme sa ná Vás v septembri.


Rozlúčka s deviatakmi

Osem mladých ľudí tento školský rok opäť opustí brány základnej školy a v septembri vstúpia do ďalšej etapy života. Naši deviataci sa rozlúčili s pedagógmi, zamestnancami školy, mladšími spolužiakmi i pani starostkou Ing. Hanusovou, ktorá im popriala veľa úspechov. Na záver sa deviataci podpísali do pamätnej knihy a odniesli si domov darček.

Milí naši deviataci,

do ďalšieho života Vám všetci pedagógovia, zamestananci školy i mladší spolužiaci želajú veľa úspechov, spokojnosti a radosti zo života. Všetko vo Vašom živote záleží od Vašej vôle a ochoty chcieť niečo dokázať. Držíme Vám palce a dúfame, že budete na časy prežité na základnej škole spomínať len v dobrom.

Fotogaléria


Účelové cvičenie

 Počas účelového cvičenia boli žiaci oboznámení so zdravotnou prípravou, konkrétne so všeobecnými zásadami prvej pomoci. V rámci časti pohyb v prírode a jej ochrana sme sa zamerali na určovanie svetových strán a orientáciu v teréne podľa buzoly. No najviac žiakov zaujala civilná obrana, konkrétne evakuácia a streľba zo vzduchovky, ktorú si žiaci ročníkov 6.-9. dokonca aj vyskúšali. Najlepším strelcom sa stala žiačka 9.ročníka Miriam Plavocká.

Fotogaléria


Didaktické hry

Ľavá - pravá, ľavá-pravá, takto sme začali naše didaktické hry v príjemnom chládku na školskom dvore. Pochodovanie vystriedalo súťaženie v zmiešaných skupinách. Deti si vzájomne pomáhali, podporovali sa. Najviac sa im páčili hry s vodou, pri ktorých sa príjemne ochladili. Takmer všetci mali chuť vyskúšať si hádzanie granátom, či zachraňovať raneného „plyšáka“ na nosidlách. Využili sme každú minútu, každý centimeter chládku a spoločne sme strávili príjemné dopoludnie. Na záver pani učiteľky zhodnotili, že deti sa správali "fair play" a všetci sme sa osviežili nanukmi.

 Fotogaléria


Výchovný koncert - Príbeh hudby
Spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Bratislavským chlapčenským zborom a sólistami Tatianou Hajzušovou a Martinom Gyimesim sme sa preniesli do sveta opernej hudby. V cykle Príbeh hudby si žiaci vypočuli operné árie ako O mio babbino caro, slávny prípitok z opery La Traviata alebo legendárny Mačací duet v podaní chlapčenských sólistov.