Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Streda, 26.09.2018
Meniny má: Edita

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >  Posledná

Školský rok 2016/2017


Dejepisná exkurzia Nitra

Vedomosti z dejín si žiaci 6. a 7.ročníka obohatili exkurziou v Ponitrianskom múzeu Nitra, kde ich podrobne oboznámili s historickými obdobiami vývoja ľudstva. Exkurziu sme zakončili krátkou návštevou hradu a niektrorých historických častí mesta.

Fotogaléria


Posedenie seniorov

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším naši žiaci potešili seniorov peknými pesničkami, tancami a hrou na hudobných nástrojoch.

Fotogaléria


Plenárna schôdza rodičov

Dňa 26.9.2016 o 17,00 hod sa uskutoční v budove školy plenárna schôdza rodičov žiakov školy. Jedným z bodov programu bude aj voľba 4 zástupcov rodičov do Rady školy z dôvodu končiaceho funkčného obdobia doterajšej Rady školy. Prosíme rodičov, aby sa podľa možnosti zúčastnili v čo najväčšom počte.


Účelové cvičenie

Posledné jesenné slnečné lúče sme využili na účelové cvičenie. Po teoretickej časti konanej v telocvični školy sa žiaci 5. až 9.ročníka presunuli do časti obce PRIEVOZ a teoretické poznatky aplikovali v praxi.

Fotogaléria


Divadelné predstavenie Malý princ

O tom, že dôležité je vidieť iba srdcom a to ostatné je očiam neviditeľné, sa žiaci 5.-9.ročníka presvedčili prostredníctvom divadelnej hry "Malý princ" v Divadle J.Palárika v Trnave

 


Začiatok školského roka

Prvý septembrový pondelok sme na našej škole slávnostne otvorili školský rok 2016/2017. Pán riaditeľ Ing.Šiška a pani starostka Ing.Hanusová po slávnostnom prejave privítali žiakov školy a našich nových prváčikov, ktorí s radosťou, ale i s obavou zasadli po prvýkrát do školských lavíc. Želáme im úspešný štart do školského života.

Fotogaléria


Školský rok 2015/2016


Koniec školského roka 2015/2016

Školský rok 2015/2016 bol ukončený slávnostným príhovorom riaditeľa školy Ing.Šišku a príhovorom starostky obce Ing.Hanusovej. Úspešným žiakom boli odovzdané diplomy a knihy a najúspešnejšie žiačky 9.ročníka dostali nasledovné ocenenia :

krištáľové krídlo - Ivana Plaščiaková

plaketa - Beáta Ľudmová

športovec roka - Simona Haršányiová

Fotogaléria


Rozlúčka s deviatakmi

Predposledný deň školského roka patril deviatakom, ktorí sa lúčili so žiakmi z nižších ročníkov. Pripravili si pre nich pieseň, sladkosti a milý príhovor. Pokračovali návštevou Obecného úradu a Materskej školy. Rozlúčku zakončili krátkym posedením s pedagogickým  zborom a pani starostkou.

Fotogaléria


Najkrajšia trieda

Počas tohto školského roka žiaci našej školy súťažili o najkrajšiu triedu. Za prvý stupeň sa na prvom mieste umiestnili dve triedy : 1. a 3.trieda s rovnakým počtom bodov, z druhého stupňa zvíťazili deviataci. Ich snaha bola odmenená krásnymi tortami.

Fotogaléria


Zber tetrapakov

Súčasťou environmentálnej výchovy bol aj zber tetrapakových obalov z mlieka či džúsov. Spoločne sme vyzbierali a odovzdali 16 717 kusov. Za snahu a usilovnosť boli najúspešnejší žiaci odmenení vecnými cenami.

Fotogaléria