Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Streda, 21.04.2021
Meniny má: Ervín

Aktuality

Prvá  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >  Posledná

Školský rok 2018/2019


Beseda so starostkou obce
Dňa 15.5.2019 žiaci 7.ročníka absolvovali besedu o obecnej samospráve so starostkou obce Ing. Evou Hanusovou. Dozvedeli sa veľa nových vecí o spravovaní obce. Touto cestou by sme chceli poďakovať p.starostke E.Hanusovej za pútavé rozprávanie a veľa informácií pre žiakov našej školy.

Zápis detí do 1.ročníka

V posledný aprílový piatok sa v našej škole uskutočnil zápis do 1.ročníka. Zápisu sa zúčastnilo 14 detí. Deti preukázali svoje zručnosti, schopnosti a pripravenosť pre vstup do ZŠ. Za svoje výkony boli odmenené peknými darčekmi.

Fotogaléria


Deň otvorených dverí

Učitelia spolu so žiakmi pripravili pre budúcich prvákov hry a súťaže, aby sa bližšie oboznámili so školou. V prvákove si vyskúšali nové písmenka abecedy, skladali obrázky z geometrie, zaspievali si spolu s prvákmi. V hádankove čakali na nich rozprávkové bytosti a hádanky. Vyskúšali si aj prvé slovíčka z anglického jazyka. Telesnú zdatnosť si overili v telocvični v prekonávaní prekážkových dráh a rôznych športových súťaží. Spoločné strávené chvíle boli nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých.

Fotogaléria


Chemická exkurzia Mochovce

Žiaci 7.,8. a 9.ročníka navštívili Atómovú elektráreň v Mochovciach nachádzajúcu sa na juhu Slovenska medzi Nitrou a Levicami. V ich výučbovom centre sa deti dozvedeli veľa zaujímavých informácií ohľadne atómovej energie, spotrebe elektrickej energie na Slovensku ako aj o spracovaní vyhoretého paliva z jadrových reaktorov.

Fotogaléria


Riaditeľské voľno
Riaditeľ ZŠ Vinohrady nad Váhom udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 5.,6.,7. a 8. ročníka na deň 3.4.2019, z dôvodu bezproblémového zabezpečenia Testovania 9 - 2019.

Zápis detí do 1.ročníka
ZŠ Vinohrady nad Váhom oznamuje, že zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční v budove ZŠ 26.4.2019 v čase 12:30 - 16:00. K zápisu treba priniesť rodný list dieťaťa, OP zákonného zástupcu, peniaze na učebné pomôcky.

,,...ideme hrať ping-poooooong...
Svetový deň stolného tenisu - 6.4 - sme si na našej škole pripomenuli vzácnou návštevou a zapojili sa do projektu "... ideme hrať ping-pooooong". Zavítali k nám paraolympijskí víťazi - A.Kánová, P.Mihálik a B.Trávniček, ktorí nám porozprávali o svojich víťazstvách, predviedli tento druh športu a v diskusii zodpovedali žiakom na ich zvedavé otázky.

Zber papiera
V dňoch od 1. do 10.apríla sa na našej škole uskutoční zber starého papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do tejto akcie. Pomôžte zachrániť veľa stromov našej krásnej prírody !

Beseda so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou

Do našej školy zavítala spisovateľka Kristína Mišovičová. Žiaci sa na ňu veľmi tešili a pri spoločnom stretnutí ju so zatajeným dychom počúvali, ako vznikli príbehy dvoch chlapcov, z ktorých sa stali kamaráti. Po vypočutí si úryvku z tejto knihy jej deti kládli otázky, na ktoré im pani spisovateľka úprimne odpovedala. Bolo to príjemné stretnutie a všetci si odniesli hlboký zážitok.

Fotogaléria


Rodičovský ples 2019

Na konci fašiangového obdobia sa rodičia zabavili na Rodičovskom plese, ktorý sa konal v telocvični ZŠ Vinohrady nad Váhom. Dobrá nálada a príjemná hudba sa niesli celým večerom. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii plesu. Zároveň ďakujeme všetkým tým, ktorí poskytli ceny do tomboly. Celkový výťažok z plesu bude venovaný deťom ZŠ Vinohrady nad Váhom.

Fotogaléria