Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Utorok, 15.06.2021
Meniny má: Vít

Aktuality

Prvá  < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >  Posledná

Školský rok 2018/2019


Čítajme si 2019

Aj tento rok sme sa zapojili do čitateľského maratónu Čítajme si - 2019, ktorého krstnou mamou je Oľga Feldeková. Celý deň sme sa venovali čítaniu, každý žiak čítal jednu stranu a prostredníctvom čítania sme nielen rozvíjali fantáziu, ale aj obrazotvornosť, obohacovali si slovnú zásobu a formovali životné hodnoty.

Fotogaléria


Divadelné predstavenie : Zdravý nemocný

Najznámejšiu hru o hypochondrii od Moliéra "Zdravý nemocný" si žiaci 5.-9.ročníka pozreli v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava v Bratislave. V hre autor brilantne zobrazuje zdravého , no zároveň na smrť chorého Argana, ale aj tých , ktorí sa jeho diagnózu snažia náležite využiť.

Fotogaléria


Deň matiek
Pri príležitosti Dňa matiek naši žiaci potešili srdiečka všetkých mamičiek a babičiek pekným programom, pesničkami, básničkami, tancom a divadelným predstavením.

Slávik Slovenska 2019

Slávik Slovenska je súťaž v speve ľudových piesní. Tento ročník našu školu reprezentovali dve žiačky - Teresa Trnento (5.ročník) a Krstína Diáková (9.ročník).

Fotogaléria


Beseda so starostkou obce
Dňa 15.5.2019 žiaci 7.ročníka absolvovali besedu o obecnej samospráve so starostkou obce Ing. Evou Hanusovou. Dozvedeli sa veľa nových vecí o spravovaní obce. Touto cestou by sme chceli poďakovať p.starostke E.Hanusovej za pútavé rozprávanie a veľa informácií pre žiakov našej školy.

Zápis detí do 1.ročníka

V posledný aprílový piatok sa v našej škole uskutočnil zápis do 1.ročníka. Zápisu sa zúčastnilo 14 detí. Deti preukázali svoje zručnosti, schopnosti a pripravenosť pre vstup do ZŠ. Za svoje výkony boli odmenené peknými darčekmi.

Fotogaléria


Deň otvorených dverí

Učitelia spolu so žiakmi pripravili pre budúcich prvákov hry a súťaže, aby sa bližšie oboznámili so školou. V prvákove si vyskúšali nové písmenka abecedy, skladali obrázky z geometrie, zaspievali si spolu s prvákmi. V hádankove čakali na nich rozprávkové bytosti a hádanky. Vyskúšali si aj prvé slovíčka z anglického jazyka. Telesnú zdatnosť si overili v telocvični v prekonávaní prekážkových dráh a rôznych športových súťaží. Spoločné strávené chvíle boli nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých.

Fotogaléria


Chemická exkurzia Mochovce

Žiaci 7.,8. a 9.ročníka navštívili Atómovú elektráreň v Mochovciach nachádzajúcu sa na juhu Slovenska medzi Nitrou a Levicami. V ich výučbovom centre sa deti dozvedeli veľa zaujímavých informácií ohľadne atómovej energie, spotrebe elektrickej energie na Slovensku ako aj o spracovaní vyhoretého paliva z jadrových reaktorov.

Fotogaléria


Riaditeľské voľno
Riaditeľ ZŠ Vinohrady nad Váhom udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 5.,6.,7. a 8. ročníka na deň 3.4.2019, z dôvodu bezproblémového zabezpečenia Testovania 9 - 2019.

Zápis detí do 1.ročníka
ZŠ Vinohrady nad Váhom oznamuje, že zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční v budove ZŠ 26.4.2019 v čase 12:30 - 16:00. K zápisu treba priniesť rodný list dieťaťa, OP zákonného zástupcu, peniaze na učebné pomôcky.