Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 3.12.2023
Meniny má: Oldrich

Aktuality

Prvá  < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >  Posledná

Školský rok 2020/2021


Matematický klokan

Dňa 13. mája 2021 na celom svete i na našej škole, prebehla najväčšia matematická súťaž na svete MATEMATICKÝ KLOKAN. Tento rok sa do súťaže zapojilo 12 žiakov našej školy. Úspešnými riešiteľmi boli Lucia Hrbeková, Nicolas Haršány z 3. triedy a Andrea Čižmárová zo 4. triedy. 100% úspešnosť a diplom školského šampióna dosiahla Lucia Hrbeková. Všetci žiaci získali vecné odmeny.

Fotogaléria


Medzinárodný deň detí

K Dňu detí neodmysliteľne patrí more zábavy. Aj na školskom dvore sa rozliehal smiech a radosť zo súťaží, ktoré sme pre deti pripravili. Na 9 stanovištiach rozdávali inštrukcie šikovní siedmaci. Deti sa tešili zo súťaží, pohybu i pobytu vonku. Veríme, že si svoj deň D užili.

Fotogaléria


Oznam pre rodičov a žiakov

Od pondelka 21.6.2021 do 29.6.2021 bude skrátené vyučovanie na našej škole z dôvodu extrémnych teplôt. Žiaci I.stupňa sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny a žiaci II.stupňa sa budú učiť 5 vyučovacích hodín. Poobedňajšie vyučovanie odpadá.


Oznam pre rodičov

Odhlasovanie v školskej jedálni bude možné len do 23.6.2021. V posledný deň školského roka bude podávaná suchá strava. Komu tento druh stravy nevyhovuje, odporúčam sa včas odhlásiť.

Vedúca školskej jedálne p.Ščevíková


Revitalizácia školského dvora ZŠ

Milí rodičia, tou cestou by sme vás chceli poprosiť o pomoc pri získaní financií v grantovom programe Tesco"Vy rozhodujete, my pomáhame", týkajúci sa revitalizácie nášho školského dvora.

Informácie k hlasovaniu za projekt :
Každý zákazník, ktorý od 14. júna do 11. júla 2021, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť.
Box s našim projektom Revitalizácia školského dvora bude od 14. júna umiestnený v obchodnom dome Tesco v Pate. S hlasovaním vám samozrejme pomôžeme tak, že žetóny môžete podať Stanislave Žigovej alebo Barbore Koštrnovej a môžete ich tiež vhodiť do bielej schránky OZ Lepšie Vinohrady umiestnenej na plote obecného úradu a my ich zanesieme do toho správneho boxu. Žetóny môžete priniesť aj do školy, my ich za Vás odovzdáme.

Deň detí v ŠKD

Na piknik ŠKD pri príležitosti MDD prišli rôzne bytosti. Stretli sa tu bojovníci, princezné i obyčajní smrteľníci, zvieratká i Harry Poter, pirát či návštevníci z kozmu. Deti sa v maskách prešli aj po obci, do kroku im hrali milé piesne. Ďakujeme rodičom za občerstvenie i nápadité masky. O to,m že to bol super piknik s rozmanitým jedlom, výbornou zábavou a že si deti užili, vás presvedčia aj fotografie z akcie.

Fotogaléria


Zber papiera

V dňoch 3.5. – 7. 5. 2021 prebiehal na škole zber papiera.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

Vyhodnotenie tried i jednotlivcov nájdete v prílohe.

Príloha


Oznam pre rodičov

Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v našom okrese od 24.5.2021 nemusia žiaci našej školy každý pondelok odovzdávať „Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti“. Toto vyhlásenie sú povinní predložiť pri nástupe do školy len tí žiaci, ktorí chýbali 3 a viac kalendárnych dní nasledujúcich za sebou.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


Oznam pre rodičov a žiakov 9.ročníka

Vážení rodičia, v prílohe nájdete pokyny k blížiacemu sa testovaniu žiakov 9.ročníka Testovanie 9 2021 a Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na SŠ v šk.roku 2020/2021 (pre šk.rok 2021/2022).

Harmonogram

Harmonogram pre žiakov so ZZ

Usmernenie


Oznam pre rodičov

Milí rodičia, v prílohe nájdete priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je v pondelok 10.5.2021 potrebné priniesť vyplnené a podpísané.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o bezinfekčnosti