Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 8.06.2023
Meniny má: Medard

Aktuality

Prvá  < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >  Posledná

Školský rok 2020/2021


Oznam pre rodičov !

Na základe odporúčania MŠVVaŠ zo dňa 30.9.2020 sa do odvolania nebude na našej škole realizovať krúžkovú činnosť. Taktiež sa sprísni dozor nad dodržiavaním hygieny v triedach a školskej jedálni počas vyučovania i po vyučovaní. Školský klub detí bude pokračovať v doterajšom režime, t.j. 1. a 2. ročník do 16.30 hod a 3. a 4.ročník do 15.00 hod.


Matematický klokan

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do "Matematického klokana". Je to medzinárodná matematická súťaž, ktorú sme riešili ONLINE. V našej škole súťažilo 23 žiakov 1.stupňa. Všetci žiaci získali diplom, ceruzku a tí najúspešnejší aj farbičky.

Fotogaléria


Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov, ktorý tento rok pripadol na 26.9. 2020 si žiaci 3. a 4.triedy pripomenuli tvorivo. V skupinách si potrápili hlavičky. Najskôr tipovali význam nárečových slov, potom priraďovali nárečové slová k spisovným. Úloha to bola neľahká, ale žiaci sa snažili a aktivita sa im páčila.

Fotogaléria


Mobilné PLANETÁRIUM

So žiakmi I.stupňa sme absolvovali MOBILNÉ PLANETÁRIUM v telocvični našej školy. Pozreli sme si pútavé rozprávky O živote lesa, Príbeh vody, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé poznatky a nové informácie. 

Fotogaléria


Zber papiera

V dňoch od 19.10. do 23.10. 2020  sa na našej škole uskutoční zber starého papiera ( knuhy, časopisy, noviny, letáky - nie kartón ). Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do tejto akcie. 60 kg nazbieraného starého papiera znamená jeden zachránený zdravý strom. Pomôžte zachrániť veľa stromov našej krásnej prírody ! 


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľ školy na základe doplnených pokynov MŠVVaŠ oznamuje rodičom žiakov, že sa predlžuje povinné nosenie rúšok v základnej škole pre žiakov školy do 30.septembra 2020. Žiaci I.stupňa (1.-4.ročník) majú povolené nenosiť rúško len v triede. Zároveň sa nemôže na vyučovanie používať školská  telocvičňa a žiaci sa nemajú spájať z jednotlivých ročníkov pri vyučovaní jednotlivých predmetov.


Vážení rodičia

Na základe nariadení MŠ SR a RÚVZ ste povinní po neprítomnosti žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendu) predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Príslušné tlačivo (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ) je možné stiahnuť na stránke školy. 

 


Oznam pre rodičov !

Milí rodičia !

Žiaci 3. a 4.ročníka, ktorí budú navštevovať druhé oddelenie ŠKD, nakoľko sa nemôžu spájať s prvým oddelením , budú môcť byť v ŠKD len do 15,00 hod. Ako dôvod uvádzame, že po tomto čase sa v normálnom režime tieto oddelenia spájali, ale z dôvodu pandémie Covid-19, to nie je možné. Prvé oddelenie, t.j. žiaci 1. a 2.ročníka, funguje do 16,30 hod.

Za porozumenie ďakujem,  Ing. Peter Šiška - riaditeľ školy.


Dodatok k vyučovaniu od 3.septembra 2020

Vážení rodičia,

v prílohe nájdete dodatočné pokyny k vyučovaniu v dňoch 3. a 4.9.2020.

Príloha


Oznam pre rodičov, žiakov

Začiatok školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9.2020 o 8,00 hodine. Vstup rodičov do budovy školy je zakázaný, okrem rodičov žiakov 1.ročníka, ktorých smie doprevádzať len jeden rodič. Zahájenie školského roka na školskom dvore nebude, ale žiaci pôjdu hneď do tried. Pri vstupe do školy musia všetci žiaci absolvovať ranný filter. Každý žiak pri vstupe musí odovzdať vyplnený a podpísaný rodičom zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti, inak nebude vpustený do budovy školy. Oba dokumenty sú v prílohe a budú aj k dispozícii pri vchodových dverách školy, kde si ich môžu rodičia alebo žiaci vyzdvihnúť. Zároveň v prílohe sa nachádza aj rozhodnutie riaditeľa školy o organizácii začiatku školského roka podľa pokynov vydaných MŠVVaŠ.

Zdravotný dotazník

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Príloha