Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 28.09.2023
Meniny má: Václav

Aktuality

Prvá  < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >  Posledná

Školský rok 2019/2020


Erik Jurčega - malý záchranca

Veľká pochvala a vďaka patrí žiakovi IV.ročníka Erikovi Jurčegovi, ktorý počas letných prázdnin zachránil ľudský život privolaním rýchlej pomoci.

Fotogaléria


Jeseň

Žiaci 1.stupňa privítali prvý jesenný deň vo farbách jesene, prišli oblečení v jesenných farbách. Žiaci 2.triedy si spestrili svoju triedu výtvormi z plodov svojich záhrad. Všetky prinesené práce sú vystavené a žiaci dostali na pamiatku malý diplom.

Fotogaléria


Začiatok školského roka

Uplynuli 2mesiace letných prázdnin, ktoré boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a plní energie vykročíte do nového školského roka 2019/2020. Veríme, že vykročíte správnou nohou a splníte všetky úlohy, ktoré vám nový školský rok prinesie.

Fotogaléria 


Školský rok 2018/2019


POĎAKOVANIE

Základná škola Vinohrady nad Váhom ďakuje zriaďovateľovi OÚ Vinohrady nad Váhom, rodičom a priateľom školy za spoluprácu a pomoc v školskom roku 2018/2019. ĎAKUJEME a prajeme Vám príjemné leto.


Slávnostné ukončenie šk.roka 2018/2019

Nastal posledný deň školského roka 2018/2019 a čas na zhodnotenie a rekapituláciu celoročného snaženia. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Na slávnostnom ukončení sa slova ujal p.riaditeľ, ktorý ocenil úsilie a úspechy žiakov, zhodnotil ich celoročnú prácu a úspešným žiakom odovzdal knižné ceny. Športovcom roka sa pre tento šk.rok stal deviatak David Hermanský. Zároveň sme poďakovali pani Mgr. L.Mišovej za pomoc a spoluprácu v tomto šk.roku. Po ocenení žiakov za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, za úspešnú reprezentáciu školy v rôznych olympiádach a súťažiach si žiaci prevzali vysvedčenie a nastali vytúžené prázdniny.

Fotogaléria


Koncoročný výlet deviatakov

Koniec roka býva čas výletov. Toho sa držali aj naši dnes už bývalí absolventi našej školy. Zúčastnili sa poznávacieho výletu: Plitvické jazerá, kúpanie v perle kvarnerskej riviéri - Crikvenica a na záver výletu navštívili hlavné mesto Chorvátska - Zagreb. Priniesli si množstvo krásnych zážitkov, pre niektorých prvé ochutnanie mora a prekrásny Zagreb. Na výlet budú spomínať všetci ešte veťmi dlho a určite na zážitky nikdy nezabudnú.

Fotogaléria


Rozlúčka deviatakov

Opäť sme si uvedomili, ako čas rýchlo plynie, keď sme sa zas po roku lúčili s deviatakmi, ktorí sa poďakovali pedagógom, popriali veľa šťastia a úspechov žiakom z nižších ročníkov. Nevynechali ani návštevu u pani starostky, kde ich čakal príjemný rozhovor a malé občerstvenie. Naším milým deviatakom želáme veľa šťastia a úspechov v ďalšej etape života.

Fotogaléria


Didaktické hry a účelové cvičenie

Pravidlá civilnej ochrany sme si upevnili v rámci účelového cvičenia. Teoretickú časť sme absolvovali v telocvični školy, kde sme spolu v rámci diskusie preberali možnosti civilnej ochrany. Teoretické vedomosti sme aplikovali v prírode.


Školská olympiáda

Športové schopnosti a zdatnosti predviedli žiaci počas každoročne konanej športovej súťaže o Majstra školy, kde žiaci súťažili v piatich disciplínach v kategóriách najmladší, mladší a starší žiaci. Po viacerých úspechoch sa majstrom školy stala Ema Debnárová z 8.ročníka. Všetkým športovcom ďakujeme za účasť a víťazke blahoželáme.

Fotogaléria


Vyhodnotenie zberu plechoviek

V rámci recyklácie sme sa zapojili do zberu plechoviek a spolu žiaci vyzbierali 4028 kusov použitých plechoviek. Najviac plechoviek odovzdali A.Mäsiar, M.Kubíček a N.Čermáková. Za ich snahu získali sladkú odmenu a patrí im vďaka za ochranu životného prostredia.