Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Dnes je: Nedeľa, 20.08.2017
Meniny má: Anabela

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Posledná

Školský rok 2016/2017


Začiatok školského roka

Prvý septembrový pondelok sme na našej škole slávnostne otvorili školský rok 2016/2017. Pán riaditeľ Ing.Šiška a pani starostka Ing.Hanusová po slávnostnom prejave privítali žiakov školy a našich nových prváčikov, ktorí s radosťou, ale i s obavou zasadli po prvýkrát do školských lavíc. Želáme im úspešný štart do školského života.

Fotogaléria


Školský rok 2015/2016


Koniec školského roka 2015/2016

Školský rok 2015/2016 bol ukončený slávnostným príhovorom riaditeľa školy Ing.Šišku a príhovorom starostky obce Ing.Hanusovej. Úspešným žiakom boli odovzdané diplomy a knihy a najúspešnejšie žiačky 9.ročníka dostali nasledovné ocenenia :

krištáľové krídlo - Ivana Plaščiaková

plaketa - Beáta Ľudmová

športovec roka - Simona Haršányiová

Fotogaléria


Rozlúčka s deviatakmi

Predposledný deň školského roka patril deviatakom, ktorí sa lúčili so žiakmi z nižších ročníkov. Pripravili si pre nich pieseň, sladkosti a milý príhovor. Pokračovali návštevou Obecného úradu a Materskej školy. Rozlúčku zakončili krátkym posedením s pedagogickým  zborom a pani starostkou.

Fotogaléria


Najkrajšia trieda

Počas tohto školského roka žiaci našej školy súťažili o najkrajšiu triedu. Za prvý stupeň sa na prvom mieste umiestnili dve triedy : 1. a 3.trieda s rovnakým počtom bodov, z druhého stupňa zvíťazili deviataci. Ich snaha bola odmenená krásnymi tortami.

Fotogaléria


Zber tetrapakov

Súčasťou environmentálnej výchovy bol aj zber tetrapakových obalov z mlieka či džúsov. Spoločne sme vyzbierali a odovzdali 16 717 kusov. Za snahu a usilovnosť boli najúspešnejší žiaci odmenení vecnými cenami.

Fotogaléria


Rozlúčková opekačka

Žiaci 1.stupňa si spestrili záver školského roka túrou na Prievoz do Porondy. Vypočuli si zaujímavý výklad p.Škoríka o živote a chove oviec, pochutnali si na dobre opečených špekačkách.. Ďakujeme p.Škoríkovi za príjemnú atmosféru, ktorú pre nás pripravil.

Fotogaléria


Účelové cvičenie

Teoreticky získané vedomosti o brannej výchove, zdravotnej výchove, dopravnej výchove a civilnej ochrane si žiaci II.stupňa preverili v teréne v časti obce "Prievoz".

Fotogaléria


Školská olympiáda

Aj tento rok žiaci 2. až 9.ročníka súťažili o titul Majstra školy v kategóriách 60m, 50m,300m, hod guľou, kriketka a skok do diaľky. Majsterkou školy za I.stupeň sa stala Michaela Šuláková a Majstrom školy za II.stupeň sa stal Adrián Tagaj.

Fotogaléria


Výstava hračiek

Žiaci 1.ročníka navštívili Mestské múzeum v Seredi, kde sa konala interaktívna výstava "Hodnoty - vedecká hračka". Pri hre sa deti oboznámili s optickými vláknami, hologramom, magnetizmom, gravitáciou, zaujali ich aj zvukové hračky. Deň plný zábavy si spestrili aj pobytom na detskom ihrisku.

Fotogaléria


Cífer 2016

Dňa 16.júna sa naši žiaci pod vedením riaditeľa školy p.Šišku a učiteľa TEV p.Kováča zúčastnili športových hier ZMO regiónu Jaslovské Bohunice. Naši žiaci sa zapojili do súťaží v minifutbale, vybíjanej a atletike. Každý žiak dostal medailu a šiltovku ako pamiatku na krásne športové dopoludnie.

Fotogaléria