Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Streda, 22.03.2023
Meniny má: Benadik

Aktuality

Prvá  < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > 

Školský rok 2014/2015


Nadácia Renáty Zmajkovičovej

"Obnov si jedáleň alebo kuchyňu"

Aj naša ŠJ sa zapojila do projektu a uchádza sa o finančnú pomoc nadácie. Prosíme preto všetkých rodičov a priateľov školy, aby prispeli ( minimálny príspevok je 1€). Čím viac bude darcov, tým je šanca na obnovu ŠJ vyššia.

Prihlásiť sa a podporiť nás môžete na prostredníctvom stránky: www.ludialudom.sk

Všetkým, ktorí sa pridajú vopred ďakujeme!

 


Občianska náuka trochu inak

Poznatky z občianskrej náuky overené praxou získali žiaci našej školy prostredníctvom stretnutí so starostkou obce Ing. E. Hanusovou. Previedla žiakov minulosťou obce, pridala zaujímavosti zo súčasnosti. Zároveň mali žiaci možnosť nahliadnuť do pamätnej knihy. Na zvedavé otázky žiakov poskytla p. starostka vyčerpávajúce odpovede. Touto cestou p. starostke ďakujeme!

Fotogaléria


Plody našich záhrad

S príchodom jesene sa zapĺňajú pivnice a komory pestovateľov a záhradkárov. Žiaci našej školy pod vedením Mgr. Mäsiarovej pripravili výstavu ovocia a zeleniny, ktorá bola skutočnou pastvou nielen pre oči.

Fotogaléria


Účelové cvičenie

Krásny slnečný piatok sme využili na účelové cvičenie. Žiaci, okrem teoretickej časti absolvovanej v škole, zúžitkovali svoje vedomosti aj v prírode.

Fotogaléria


Výstava ovocia a zeleniny v Osvetovej besede

Dážď, blato, potoky vody a kaluže ... nepriaznivé počasie neodradilo žiakov a pedagógov, ktorí si prišli prezrieť výstavu ovocia a zeleniny ako i s ňou spojenú súťaž fotografií. Keďže viacerí žiaci i pedagogický zbor prispeli zábermi, netrpezlivo čakáme  na výsledky odbornej poroty a návštevníkov.

Fotogaléria


Výstava ovocia a zeleniny v Osvetovej besede

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom pozýva žiakov, rodičov i občanov obce na pripravovanú výstavu ovocia a zeleniny spojenú s fotgrafickou súťažou. Bližšie informácie viď v prílohe.

Propozície 

Oznam


Začiatok školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie šk. roka sa pre nepriaznivé počasie uskutočnilo netradične - v telocvični. Riaditeľka školy Mgr. Labajová, starostka obce Ing. Hanusová a predseda rodičovskej rady Ing. Máčovský svorne popriali žiakom a najmä prváčikom veľa úspechov a chuti do učenia; pedagógom a zamestnacom pevné zdravie a úspešný rok. Žiakom 8. a 9. roč. zasa pripomenuli zmenu termínu testovania a dôležitosť systematickej prípravy na vyučovanie. Po príhovore sa v sprievode tried. učiteliek odobrali do tried, aby si prevzali rozvrhy.

Fotogaléria


Školský rok 2013/2014


Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom ďakuje za pomoc a spoluprácu zriaďovateľovi - Obec Vinohrady nad Váhom, rodičom, sponzorom a priateľom školy!

Zároveň všetkým želáme prázdniny plné slnka, radosti a pohody!

Mgr. Iveta Labajová,riad. školy


Záver školského roka

Záver školského roka 2013/2014 patril tradične vyhodnoteniu aktivít a dosiahnutých výsledkov žiakov. V príhovore Mgr.Labajová, riad. školy vyzdvihla najlepších, ktorým Ing. Hanusová, starostka obce odovzdala diplomy a knihy. Predseda RR Ing. Máčovský zase v mene rodičov odovdal ceny vyhodnoteným žiakom:

Adam Šulák - Žiak roka

David Jankulic - Športovec roka

Pavol Ľudma - Plaketa za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy počas šk. dochádzky

Olívia Mäsiarová - Galéria úspechov

Fotogaléria

 


Zber tetrapakov - vyhodnotenie

Súčasťou environmentálnej výchovy bol aj zber tetrapakových obalov z mlieka či džúsov. Tieto sa často kopia na skládkach, pretože sa rozpadnú až za 100 rokov! Ich recykláciou sa však dajú vyrobiť napr. záhradné domčeky. Spoločne sme vyzbierali a odovzdali spolu 13.811 ks. Za snahu a usilovnosť boli najúspešnejší žiaci odmenení diplomami a vecnými cenami.

Príloha

Fotogaléria