Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 28.09.2023
Meniny má: Václav

Aktuality

Prvá  < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > 

Školský rok 2014/2015


Turistika Dubník

Cieľom turistického pochodu bola aj tentoraz časť  obce - Chránená prírodná rezervácia DUBNÍK. Rezerváciou je od roku 1954, s rozlohou 1 651 900 m2 je ornitologickou lokalitou výrika malého a miestom hniezdenia množstva drobného vtáctva. V odlesnennej krajine ide o vzácny a ojedinelý zvyšok prirodzeného lesného spoločenstva.

Fotogaléria


Slávnostné odovzdanie šplhacej steny Blesk

 Pre nepriaznivé daždivé počasie prebehlo slávnostné odovzdanie lezeckej steny až po víkende. Starostka obce Ing. E. Hanusová rozviazaním stuhy odovzdala preliezku žiakom. Zároveň pripomenula pravidlá bezpečnosti a zaželala preliezke dlhú životnosť.

Fotogaléria


Svetový deň výživy

Tento deň začali žiaci 1.st. športovo - behom. Potom spoločne vyhodnotili predchádzajúce aktivity zamerané na zdravú desiatu. Prezreli si prezentáciu o zdravej výžive, vylúštili osemsmerovku, súťažili a spievali. Na záver vytvorili spoločne závaraniny a ochutnali čerstvé ovocné i zeleninové šťavy.

Fotogaléria


Šplhacia stena Blesk

S radosťou oznamujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli škole 2%-tami, že v areáli školy pribudla nová šplhacia stena! Táto bude slúžiť žiakom školy, najmä tým najmenším v ŠKD. Môžu loziť, šplhať sa, šantiť  a zlepšovať tak svoju kondíciu. Zároveň touto cestou všetkým, ktorí projekt podporili ďakujeme!

fotogaléria


Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa naša škola zapojila do projektu "Hovorme o jedle" , ktorý je organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Po krátkej prednáške o zdravej výžive žiaci jednotlivých tried pripravili ochutnávky  jedál, ktorých základom bolo mlieko.

Fotogaléria

Diplom


Vlastivedné múzeum v Hlohovci

 V stálych expozíciách Vlastivedného múzea v Hlohovci mohli žiaci našej školy navštíviť tieto prírodovedné a spoločenskovedné expozície : stavovce a bezstavovce okolia, historický nábytok, ženský ľudový odev, praveké osídlenie regiónu, historický portrét a grafika ako aj expozíciu porcelánu, skla, kameniny a platidiel.

Fotogaléria


Hvezdáreň a planetárium Hlohovec

 Žiaci 3.,4.,5. a 7.ročníka navštívili blízke planetárium v Hlohovci. Zúčastnili sa "Fantastickej cesty" - programu, ktorý ich zoznámil so základnými údajmi o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Deti sa naučili poznávať nočnú oblohu a nájsť na nej jednotlivé súhvezdia.

Fotogaléria


Sexuálna výchova

Prednášku na tému Sexuálna výchova viedol MUDr. Viktor Kráľ st., ktorý vyčerpávajúco odpovedal na všetky doplňujúce otázky žiakov .

Fotogaléria


Holokaust

Žiaci 8. a 9. roč. sa zúčastnili prednášky na tému Holokaust . V prezentácii videli ukážky dobových dokumentov, fotografie a autentické spomienky ľudí, ktorí holokaust prežili. Snahou prednášajúceho bolo, aby žiaci premýšľali o pocitoch obetí, ktoré v čase, keď zažívali tieto hrôzy boli v ich veku; aby k tejto problematike zaujali vlastný postoj. Prenáška sa uskutočnila v priestorch Kina Nova v Seredi.

Fotogaléria


Deň seniorov

Mesiac úcty k starším si pripomenula obec kultúrnym programom , v ktorom sa predstavili deti z MŠ, žiaci našej školy a o dobrú náladu sa postarali členovia kapely Veselí starci. Priestory telocvične sa na chvíľu stali miestom, v ktorom sa rada stretáva staršia generácia často obmedzovaná zdravotnými problémami.

Fotogaléria