Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 28.09.2023
Meniny má: Václav

Aktuality

Prvá  < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > 

Školský rok 2013/2014


Záver školského roka

Záver školského roka 2013/2014 patril tradične vyhodnoteniu aktivít a dosiahnutých výsledkov žiakov. V príhovore Mgr.Labajová, riad. školy vyzdvihla najlepších, ktorým Ing. Hanusová, starostka obce odovzdala diplomy a knihy. Predseda RR Ing. Máčovský zase v mene rodičov odovdal ceny vyhodnoteným žiakom:

Adam Šulák - Žiak roka

David Jankulic - Športovec roka

Pavol Ľudma - Plaketa za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy počas šk. dochádzky

Olívia Mäsiarová - Galéria úspechov

Fotogaléria

 


Zber tetrapakov - vyhodnotenie

Súčasťou environmentálnej výchovy bol aj zber tetrapakových obalov z mlieka či džúsov. Tieto sa často kopia na skládkach, pretože sa rozpadnú až za 100 rokov! Ich recykláciou sa však dajú vyrobiť napr. záhradné domčeky. Spoločne sme vyzbierali a odovzdali spolu 13.811 ks. Za snahu a usilovnosť boli najúspešnejší žiaci odmenení diplomami a vecnými cenami.

Príloha

Fotogaléria


Školský výlet -Vincov les + Senec

Žiaci 6.ročníka si užili záver šk.roka v termálnom kúpalisku Vincov les na 3-dňovom výlete. Voľný čas trávili pobytom v chatkách i vo vode, kde sa dosýta vykúpali. Okrem bazénov mohli využívať aj ihriská v chatovej osade, kde boli ubytovaní.

Žiaci 9. roč. sa rozlúčili so školou pobytom v Senci. Vyskúšali rôzne atrakcie a dosýta si užili slniečka.

Fotogaléria

Fotogaléria

 


Júnová akadémia

Záver školského roka patrí už tradične akadémii, ktorú sme pripravili v spolupráci so ZUŠ Sládkovičovo. Malí muzikanti prekonali trému a zahrali na zobcovej flaute, keyboarte, husliach, harmonike, gitare či bicích. Súčasťou programu bolo aj tanečné vystúpenie prváčikov, hip-hip choreografia, dramatizácia rozprávky Červená čiapočka, ľudové i moderné piesne. Ako hosť vystúpil aj p. Fr.Škorík, Ľ.Bartošová, súrodenci Fačkovcoví. Program sa uskutočnil pod záštitou starostky obce Ing. Hanusovej, čestným hosťom bola prednostka Okresného úradu v Galante Mgr.J.Gálová a za rodičov sa zúčastnila p. S. Staňová.

 Fotogaléria


Považské hry 2014

Na výborne zorganizovanom podujatí ťahali naši žiaci za kratší koniec. Výsledná bilancia je však slušná: bodovali sme vo vrhu guľou, hode kriketkou a granátom. Ku cti našich športovcov slúži fakt, že po prehratých zápasoch dokázali zmobilizovať svoje sily a poraziť (volejbal dievčat) či remízovať (futbal chlapci) silné družstvá zo Šoporne. Tohoročným víťazom sa zaslúžene stali žiaci usporiadaúcej ZŠ J.A.Komenského Sereď.

Výsledky viď Aktuality, časť Športové súťaže

Celkové výsledky

Fotogaléria


Bojnice

Žiaci I.stupňa prežili príjemný deň plný zážitkov v Bojniciach. V múzeu praveku sme sa vrátili do dávnej minulosti, zatancovali sme si šamanský tanec a zahrali sa na Neandertálcov. Odtiaľ  sme sa vybrali do ZOO pozrieť zvieratká, zaskákali sme si na skákacom hrade, kúpili zopár suvenírov a unavení sme sa vrátili domov. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet.

Fotogaléria


Školská olympiáda

V Školskej olympiáde 2014 súťažilo 68 žiakov školy. Ľahkoatletické disciplíny ako beh na 50/60m, skok do diaľky, hod kriketkou/granátom či vrh guľou riadne preverili talent či fyzické sily našich športovcov. Vyhrali tí najlepší, titul Majster školy 2014 získal David Jankulic, 9. roč.

Fotogaléria


Literárno-dejepisná exkurzia

Školský rok ukončili starší žiaci exkurziou zameranou na literárne a historické pamiatky Bratislavy. Panorámu mesta si deti vychutnali z paluby výletnej lode, vystúpili na Devín i Slavín.

Fotogaléria


Odpredaj majetku

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom ponúka na predaj 45 ks drevených jedálenských stoličiek v zostatkovej hodnote 5,00 €/ks.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na t.č. 031/7899221 príp. 0908 595510

                                             


Detský čitateľský maratón

Ján Navrátil - spisovateľ, charizmatický človek, plný elánu, optimizmu a chuti do života - nás poctil svojou prítomnosťou spolu so svojou manželkou. "Dotiahlo ma sem moje srdce," začal svoj príhovor. Zaspomínal si na svoje spisovateľské i učiteľské začiatky. Priniesol i knihu Žltý mustang, v ktorej čerpal námet z pôsobenia práve vo Vinohradoch nad Váhom. Deti ho zasypali otázkami, odpovedal trpezlivo, poučne a vtipne. J. Navrátil prečítaním prvej strany z knihy Prvák z najmenšej lavice, odštartoval Detský čitateľský maratón, ktorého sa zúčastnilo 96 žiakov našej školy.

Fotogaléria