Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Streda, 22.03.2023
Meniny má: Benadik

Aktuality

Prvá  < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > 

Školský rok 2013/2014


Trnavský rínek

V rámci krúžku Poznávanie regiónu deti v sprievode p.vychovávateľky prežili vydarený deň. Pozreli si divadielko Janíčko a Marienka, na vlastné oči sledovali výrobu šperkov, mydla, drevených hračiek či šálov. Na detskom ihrisku si vyskúšali svoju šikovnosť a cestou vláčikom si pochutnali na miestnych špecialitách.

Fotogaléria


Dopravné ihrisko Galanta

Na detskom dopravnom ihrisku v Galante si deti I.stupňa zopakovali a utvrdili pravidlá cestnej premávky.

Fotogaléria


Deň seniorov

Ku dňu seniorov žiaci 6.ročníka pod vedením vyučujúcich napiekli, malí družinári i staršie žiačky pekne zabalili sladké pečivo. K dobrej atmosfére prispeli aj programom, v ktorom zahrali , zaspievali a pozdravili prítomných dôchodcov.

Fotogaléria

Fotogaléria


Krúžok šikovných rúk

 Pod vedením Mgr. Mäsiarovej šikovné žiačky aj v tomto školskom roku vytvoria mnoho zaujímavých dekorácií. Tu sú prvé - jesenné variácie, viď fotogaléria

Fotogaléria


Výstava ručných prác , ovocia a zeleniny

V priestoroch Osvetovej besedy sa tímu okolo p. Z. Virágovej v spolupráci s OÚ podaril zaujímavý projekt : nápaditá výstava plodov zeme a  ručných rác . Vystavené predmety žiakov naozaj zaujali.  Ocenili zručnosť a  šikovnosť žien z našej obce.

Fotogaléria


Účelové cvičenie

Každý rok koncom septembra abslovujú žiaci II.stupňa účelové cvičenie. Teoreticky i prakticky si precvičia ako sa správať v prípade nepredvídaných udalostí.

Fotogaléria


Folkórna Sereď

Na speváckej súťaži "Folklórna Sereď" usporiadanej Maticou slovenskou školu i obec úspešne reprezentovala žiačka 4.roč. Kristína Diáková. Aj napriek tomu, že jej vystúpenie pred porotou bolo prvýkrát, obsadila pekné 3. miesto. Blahoželáme!

Fotogaléria

Diplom


Výstava ovocia a zeleniny

Už tradične na jeseň v našej škole organizujeme výstavu ovocia a zeleniny. Rôzne druhy zeleniny a ovocia priniesli deti zo záhradiek.


Výchovný koncert : Ja som dobrý remeselník

Dnes nás navštívil pán Peter Hlbocký , dlhoročný člen SĽUKU. V jeho podaní sme si vypočuli piesne so sprievodom ľudových hudobných nástrojov : fujara, gajdy, ninera atď. Deťom porozprával o tradičných remeslách.

Fotogaléria


Z histórie našej obce

Pri príležitosti 900.výročia prvej písomnej zmienky o našej obci p.starostka Ing.Hanusová, previedla žiakov našej školy celou históriou od jej vzniku, osamostatnenia až po súčastnosť. Dozvedeli sa tak mnoho zaujímavých i podnetných informácií, ktoré môžu zúžitkovať na hodinách vlastivedy, občianskej náuky, geografie, literatúry a dejepisu. Touto cestou p.starostke ďakujeme.

Fotogaléria