Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 26.06.2022
Meniny má: Adriana/Olívia

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Školský rok 2020/2021


Slávnostné ukončenie školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci.

Školský zvonec v tomto školskom roku 2020/2021 zazvonil naposledy a je opäť čas obzrieť sa a zrekapitulovať...

Tento rok bol obzvlášť náročný, preto sa Vám v mene celého pedagogického zboru chceme poďakovať za prístup k plneniu si školských povinností i pomoc, ktorú ste svojim deťom poskytovali, najmä počas dištančného vyučovania. Napriek ťažším okolnostiam nás teší, že všetci žiaci úspešne zvládli školský rok a od septembra postupujú do vyšších ročníkov. poďakovanie patrí aj Rade rodičov za vynikajúcu spoluprácu.

Prajeme Vám všetkým nádherné leto, mesiace plné slnka a tepla.
Tešíme sa ná Vás v septembri.


Rozlúčka s deviatakmi

Osem mladých ľudí tento školský rok opäť opustí brány základnej školy a v septembri vstúpia do ďalšej etapy života. Naši deviataci sa rozlúčili s pedagógmi, zamestnancami školy, mladšími spolužiakmi i pani starostkou Ing. Hanusovou, ktorá im popriala veľa úspechov. Na záver sa deviataci podpísali do pamätnej knihy a odniesli si domov darček.

Milí naši deviataci,

do ďalšieho života Vám všetci pedagógovia, zamestananci školy i mladší spolužiaci želajú veľa úspechov, spokojnosti a radosti zo života. Všetko vo Vašom živote záleží od Vašej vôle a ochoty chcieť niečo dokázať. Držíme Vám palce a dúfame, že budete na časy prežité na základnej škole spomínať len v dobrom.

Fotogaléria


Účelové cvičenie

 Počas účelového cvičenia boli žiaci oboznámení so zdravotnou prípravou, konkrétne so všeobecnými zásadami prvej pomoci. V rámci časti pohyb v prírode a jej ochrana sme sa zamerali na určovanie svetových strán a orientáciu v teréne podľa buzoly. No najviac žiakov zaujala civilná obrana, konkrétne evakuácia a streľba zo vzduchovky, ktorú si žiaci ročníkov 6.-9. dokonca aj vyskúšali. Najlepším strelcom sa stala žiačka 9.ročníka Miriam Plavocká.

Fotogaléria


Didaktické hry

Ľavá - pravá, ľavá-pravá, takto sme začali naše didaktické hry v príjemnom chládku na školskom dvore. Pochodovanie vystriedalo súťaženie v zmiešaných skupinách. Deti si vzájomne pomáhali, podporovali sa. Najviac sa im páčili hry s vodou, pri ktorých sa príjemne ochladili. Takmer všetci mali chuť vyskúšať si hádzanie granátom, či zachraňovať raneného „plyšáka“ na nosidlách. Využili sme každú minútu, každý centimeter chládku a spoločne sme strávili príjemné dopoludnie. Na záver pani učiteľky zhodnotili, že deti sa správali "fair play" a všetci sme sa osviežili nanukmi.

 Fotogaléria


Výchovný koncert - Príbeh hudby
Spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Bratislavským chlapčenským zborom a sólistami Tatianou Hajzušovou a Martinom Gyimesim sme sa preniesli do sveta opernej hudby. V cykle Príbeh hudby si žiaci vypočuli operné árie ako O mio babbino caro, slávny prípitok z opery La Traviata alebo legendárny Mačací duet v podaní chlapčenských sólistov.
 

Matematický klokan

Dňa 13. mája 2021 na celom svete i na našej škole, prebehla najväčšia matematická súťaž na svete MATEMATICKÝ KLOKAN. Tento rok sa do súťaže zapojilo 12 žiakov našej školy. Úspešnými riešiteľmi boli Lucia Hrbeková, Nicolas Haršány z 3. triedy a Andrea Čižmárová zo 4. triedy. 100% úspešnosť a diplom školského šampióna dosiahla Lucia Hrbeková. Všetci žiaci získali vecné odmeny.

Fotogaléria


Medzinárodný deň detí

K Dňu detí neodmysliteľne patrí more zábavy. Aj na školskom dvore sa rozliehal smiech a radosť zo súťaží, ktoré sme pre deti pripravili. Na 9 stanovištiach rozdávali inštrukcie šikovní siedmaci. Deti sa tešili zo súťaží, pohybu i pobytu vonku. Veríme, že si svoj deň D užili.

Fotogaléria


Oznam pre rodičov a žiakov

Od pondelka 21.6.2021 do 29.6.2021 bude skrátené vyučovanie na našej škole z dôvodu extrémnych teplôt. Žiaci I.stupňa sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny a žiaci II.stupňa sa budú učiť 5 vyučovacích hodín. Poobedňajšie vyučovanie odpadá.


Oznam pre rodičov

Odhlasovanie v školskej jedálni bude možné len do 23.6.2021. V posledný deň školského roka bude podávaná suchá strava. Komu tento druh stravy nevyhovuje, odporúčam sa včas odhlásiť.

Vedúca školskej jedálne p.Ščevíková


Revitalizácia školského dvora ZŠ

Milí rodičia, tou cestou by sme vás chceli poprosiť o pomoc pri získaní financií v grantovom programe Tesco"Vy rozhodujete, my pomáhame", týkajúci sa revitalizácie nášho školského dvora.

Informácie k hlasovaniu za projekt :
Každý zákazník, ktorý od 14. júna do 11. júla 2021, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť.
Box s našim projektom Revitalizácia školského dvora bude od 14. júna umiestnený v obchodnom dome Tesco v Pate. S hlasovaním vám samozrejme pomôžeme tak, že žetóny môžete podať Stanislave Žigovej alebo Barbore Koštrnovej a môžete ich tiež vhodiť do bielej schránky OZ Lepšie Vinohrady umiestnenej na plote obecného úradu a my ich zanesieme do toho správneho boxu. Žetóny môžete priniesť aj do školy, my ich za Vás odovzdáme.