Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 25.03.2023
Meniny má: Marián

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  Posledná

Školský rok 2021/2022


Zo života ŠKD
V našom školskom klube detí sme posledné dni žili zimnou olympiádou. Obrázky Petry Vlhovej na lyžiach, ako sme ich nazvali, sme vytvorili len pár dní pred jej triumfálnym víťazstvom a získaním zlatej medialy na Zimnej olympiáde v Pekingu. O to bola naša radosť väčšia. 
Niekoľko dní trvalo deťom 1.oddelenia zostrojenie veže, ktorá pripomína rozhľadňu, z ktorej športoví komentátori hlásia výsledky jednotlivých lyžiarskych disciplín. Sme na ňu hrdí, lebo je výsledkom spolupráce viacerých detí nášho klubu. 
 
 

Valentínska pošta
Vstup do ŠKD nám skrášľovala srdiečková schránka, ktorú žiaci naplnili svojimi VALENTÍNKAMI. Deti sa milej aktivite potešili a s láskou písali listy, odkazy a obrázky s venovaním pre svojich kamarátov, kamarátky. Úsmevy pri čítaní naznačili, že sa potešili i obdarovaní.
 

Kráľ čitateľov

V štvrtej triede žiaci prečítali spolu viac ako 60 knižiek za 1. polrok. Niektorí sú aktívnymi čitateľmi, preto vybrať knižnú odmenu pre KRÁĽA a KRÁĽOVNÚ čitateľov bolo náročné. V ďalšom polroku praje p.u. Bosá dobrý knižný výber a radosť z prečítaného.

Fotogaléria

 


Vianočná pohľadnica - odpoveď

V novembri sme sa zapojili do výzvy MŠSR. Poslali sme návrhy vianočných pohľadníc. Do aktivity sa zapojili deti z ŠKD i niektoré triedy. Každý z tvorcov dostal od ministra list i drobnú pozornosť ako poďakovanie.

Fotogaléria


Pytagoriáda

Školské kolo Pytagoriády 8.12.- 9.12.2021 sa na celom Slovensku, teda aj na našej škole, uskutočnili školské kolá matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Školské kolá sa riešili online. Do riešenia úloh na našej škole sa zapojili žiaci 3. a 4. ročníka i 2 žiačky II. stupňa. Úspešní žiaci boli odmenení sladkou odmenou a ceruzkou. Budeme držať palce aj žiakom postupujúcim do okresného kola.

Fotogaléria


Tlačivo o bezpríznakovosti

V prílohe nájdete tlačivo o "Písomnom vyhlásení o bezpríznakovosti" platné od 4.2.2022.

Príloha

Čestné vyhlásenie o pozitivite AG testu

Oznámenie o výnimke z karantény


Vianočný pozdrav

Drevo v krbe praská, v našich srdciach láska.

Ihličie krásne vonia, zvončeky tíško zvonia.

Palmienok v srdci blkoce, prajeme krásne Vianoce.

Hviezda na nebi svieti a deň za dňom letí.

Do konca roka je už len krok,

želáme vám všetkým šťasný a krásny nový rok ... 

 

kolektív zamestnancov ZŠ Vinohrady nad Váhom

 


Príchod Mikuláša

Svätý Mikuláš prišiel k nám i tento rok aj so svojím pomocníkom čertom. Opäť bol veľmi štedrý, určite videl, ako sa na neho žiaci tešili. Bol to veselý deň plný radostí, sladkostí, ale aj zdravého ovocia.

Fotogaléria


Vianočná pohľadnica

Aj tento rok sme sa zapojili do výzvy ministerstva školstva s názvom „Vianočná pohľadnica“. Žiaci na výtvarnej výchove i v ŠKD vytvárali svoje návrhy pohľadníc. Tieto sme spoločne poslali a veríme, že sa budú páčiť. Na foto je časť návrhov, teda pohľadnice žiakov 4. triedy.

Fotogaléria


Informatická súťaž iBobor

Výsledná listina pre tento školský rok :


 

1.miesto

2.miesto

3.miesto

DROBEC

2.trieda

Ščevík D.

Matera L.

Stopková K.

DROBEC

3.trieda

Bomberova A.

ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ

Jančeková N.

Rolník P.

ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ

Sedláčková K.

 

ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ

BOBRÍK

4.trieda

 

Hrbeková L.

ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ

Haršány N.

Čermáková N.

BOBRÍK 

5.trieda

 

Čižmárová A.

ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ

Sloboda R.

Ruman M.

BENJAMIN 

6.trieda

Hutera P.

ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ

Nikodemová S.

Diáková M.

BENJAMIN

7.trieda

Kobelárová H.

ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ

Rakovický D.

Havadejová L.

Fotogaléria