Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Aktuality
Športové súťaže
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Piatok, 7.08.2020
Meniny má: Štefánia

Aktuality

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná

Školský rok 2019/2020


Oznam vedúcej školskej jedálne

Oznam pre žiakov I.stupňa, ktorí nastúpia do školy 22.6.2020 :

Prihlásenie na obedy, pre žiakov I.stupňa, ktorí sa vrátia do školy až 22.6.2020, je možné najneskôr od 17.6.2020 telefonicky na čísle 0901 709 923 , prípadne na mail - sjvinvah@gmail.com. Posledný deň školského roka sa z technických príčin nevarí.


Oznam pre rodičov a žiakov II.stupňa

Oznamujeme rodičom a žiakom II.stupňa, že v rámci uvoľnovania opatrení proti pandémii COVID-19, ktoré oznámil minister školstva, sa od 22.6.2020 začína vyučovanie aj pre žiakov 5.- 9.ročníka. To platí aj pre žiakov 1.- 4.ročníka, ktorí nenastúpili k 1.6.2020. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Triedni učitelia si určia jeden deň v týždni od 22.6 do 26.6.2020, kedy prídu všetci žiaci triedy, aby odovzdali všetky učebnice. Každý žiak, ktorý nastúpi od 22.6.2020 do školy, musí dodržiavať hygienické predpisy a to,  musí mať v škole 2 rúška (jedno náhradné), hygienické vreckovky, čestné vyhlásenie o COVID-19 podpísané zákonným zástupcom (stiahnuť si ho môžete v prílohe tohto oznamu), prezúvky.

Vyučovanie začne 22.6.2020 pre II.stupeň o 8.30 hod, od 23.6.2020 normálne 7.50 hod. Vyučovanie pre II.stupeň končí o 11.30 hod. Vyučovanie nebude prebiehať podľa rozvrhu, ale za priebeh a formu vyučovania budú zodpovední triedni učitelia. Obedy sa pre žiakov II.stupňa vydávať nebudú. Vysvedčenie budú odovzdávať triedni učitelia 30.6.2020 individuálne po triedach.

Príloha - Vyhlásenie

 


Oznam pre rodičov, žiakov

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a starostky obce Vinohrady nad Váhom, ako zriaďovateľa Základnej školy Vinohrady nad Váhom sa od 1.6.2020 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1.stupňa,  t.j. 1.-4.ročníka . Potrebné informácie a pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v prílohe.

Príloha

Príloha

Dodatok k oznamu


Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, v prílohe nájdete oznámenie riaditeľa školy o hodnotení výsledkov žiakov našej školy na konci školského roka 2019/2020.

Príloha


Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ

Obec Vinohrady nad Váhom v zmysle zákona NR SR č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Vinohrady nad Váhom.

Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky nájdete v prílohe.

Príloha


Zápis žiakov do 1.ročníka

Vážení rodičia !

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.3.2020, ktorý určil, aby sa zápisy žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2020/2021 konali v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 vám oznamujeme, že zápis žiakov na našej škole sa bude realizovať od 15.4.2020 elektronickou formou. Podrobnosti k elektronickému vyplneniu prihlášky nájdete v prílohe.

Príloha

Príloha


Príspevok - 2% z dane

Milí rodičia a priatelia školy, ak ste sa rozhodli venovať našej škole 2 % z dane, budeme veľmi radi, tieto peniaze budú použité na nákup skriniek do žiackych šatní. Príslušné tlačivo vyplníme za Vás a následne ho odovzdame na daňovom úrade.  Potrebné potvrdenie o zaplatenín dane z príjmov , ktoré na tieto účely potrebujeme, môžete odovzdať p. učiteľke Mäsiarovej (Nová ulica 615, Vinohrady nad Váhom) alebo poslať poštou na danú adresu. Uplatniť si tieto 2% môžeme len do konca apríla. Všetkým vopred ďakujeme.


Oznam pre rodičov, žiakov

Vedenie Základnej školy Vinohrady nad Váhom oznamuje rodičom a žiakom školy : na základe oznámenia nového ministra školstva Branislava Gröhlinga zo dňa 24.3.2020 v televítii TA3 sa prerušuje vyučovanie na základných školách a školských zariadeniach v období od 30.marca 2020 do dovolania.


OZNAM

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu o karanténe pred koronavírusom COVID-19 vydávam prísny zákaz vstupu na športoviská a do areálu školy od 16.3.2020 do 27.3.2020.

Ing Peter Šiška - riaditeľ školy

Príloha

 


OZNAM

Vedenie Základnej školy Vinohrady nad Váhom oznamuje rodičom : na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane.

Škola zabezpečí prostredníctvom webstránky www.bezkriedy.sk alebo mailovou komunikáciou samoštúdium žiakov. Triedni učitelia zašlú pomocou mailovej pošty všetkým žiakom školy prihlasovacie údaje a žiaci budú vykonávať vyučovanie dištančne (cez počítač).

V prípade nejasností sa môže rodič obrátiť na triedneho učiteľa svojho dieťaťa alebo na vedenie školy.

riaditeľ školy : Ing.P.Šiška