Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Prázdniny
Testovanie 5
Testovanie 9
Pedagogická rada
Zápis žiakov do 1.ročníka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Piatok, 7.08.2020
Meniny má: Štefánia

Organizácia školského roka

VI. Časový rozpis a obsahové zameranie zasadnutí pedagogickej rady

27.8.2018

prerokovanie:
Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVV a Š SR na šk. rok 2017/2018,
Podklady správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch školy v šk. roku 2016/2017,
Organizácia šk. roku 201782019

14.9.2018
Prerokovanie Plánu práce školy na šk. rok 2018/2019

19.11.2018
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok šk. roka 2018/2019,
plnenie úloh plánu práce školy

28.1.2019
Komplexné zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok + klasifikácia žiakov;
vyhodnotenie plnenia úloh plánu práce školy za 1. polrok šk. roka 2018/2019

28.3.2019
Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady pri príležitosti Dňa učiteľov

15.4.2019
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3.štvťrok šk. roka 2018/2019

-plnenie úloh plánu práce školy

21.6.2019
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2018/2019 koncoročná klasifikácia
žiakov; celkové vyhodnotenie plánu práce školy