Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Prázdniny
Testovanie 5
Testovanie 9
Pedagogická rada
Zápis žiakov do 1.ročníka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Dnes je: Nedeľa, 20.08.2017
Meniny má: Anabela

Organizácia školského roka

VI. Časový rozpis a obsahové zameranie zasadnutí pedagogickej rady

26.8.2016

prerokovanie:
Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVV a Š SR na šk. rok 2016/2017,
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch školy v šk. roku 2015/2016,
Organizácie šk. roku 2016/2017

14.9.2016
Prerokovanie Plánu práce školy na šk. rok 2016/2017

14.11.2016
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok školského roka,
plnenie úloh plánu práce školy

23.1.2017
Komplexné zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok + klasifikácia žiakov;
vyhodnotenie plnenia úloh plánu práce školy

28.3.2017
Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady pri príležitosti Dňa učiteľov

17.4.2017
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3.štvťrok -plnenie úloh plánu práce školy

22.6.2017
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2016/2017 koncoročná klasifikácia
žiakov; celkové vyhodnotenie plánu práce školy