Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Dnes je: Nedeľa, 20.08.2017
Meniny má: Anabela

Základné údaje

Základné údaje

zriaďovateľ školy:
Obec Vinohrady nad Váhom
názov školy:
Základná škola
adresa školy:
 925 55 Vinohrady nad Váhom 347
IČO:
378 40 592
DIČ:
2021673599
tel. číslo:
031 789 92 21
e-mail:

Škola má právnu subjektivitu, je plnoorganizovaná s ročníkmi 1 – 9, s počtom žiakov 113 v
nasledovnom členení.


I. stupeň
 
II. stupeň
I.
trieda
21
V.
trieda
9
II.
trieda
  9
VI.
trieda
  10
III.
trieda
  15
VII.
trieda
  11
IV.
trieda
13
VIII.
trieda
  14
 
IX.
trieda
  11

Súčasťou školy je školský klub detí, školská jedáleň, integrovaná školská knižnica. V školskom klube - 1 oddelenie, je zaradených 38 žiakov roč. 1 – 4. Vyučovací proces v 3-4. a 7.-9. ročníku a ŠKD podľa školského vzdelávacieho programu v súlade s cieľmi reformy školského systému. Vyučovací proces v 1.,2. a 5.,6. ročníku podľa inovovaného vzdelávacieho programu. Priemerný počet žiakov na triedu je 12 ; počet začlenených žiakov je 17.