Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 22.07.2018
Meniny má: Magdaléna

Rozvrh hodín

1.trieda

2.trieda

3.trieda

4.trieda

5.trieda

6.trieda

7.trieda

8.trieda

9.trieda

Mgr.Urbánková

p.Jackulíková

Mgr.Bosá

Mgr.Svrčková

Mgr.Mäsiarová

Mgr.Žákovičová

Mgr.Kováč

Mgr.Kloknerová

Mgr.Kabátová

Ing.Šiška

Mgr.Javorová

Mgr.Vandrášková

p.Fordinál