Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 17.11.2018
Meniny má: Klaudia

Rodičovská rada

Rodičovská rada Rodičovského združenia ZŠ Vinohrady nad Váhom

Podľa stanov ju tvoria rodičia – zástupcovia jednotlivých tried.
Jej zloženie pre školský rok 2018 / 2019:

Ing.Ľubomír Králik predseda Rodičovskej rady
p. Zuzana Ollová zást. za I.triedu
P. Monika Slobodová zást. za II.triedu
Ing. Ľubomír Králik zást. za III.triedu
p. Zuzana Kováčiková zást. za IV.triedu
p. Alena Zigová zást. za V.triedu
p. Andrea Berecová zást. za VI.triedu
p. Jana Polačeková zást. za VII.triedu
Mgr. Bronislava Mäsiarová zást. za VIII.triedu
p. Slávka Staňová zást. za IX.triedu