Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Piatok, 7.08.2020
Meniny má: Štefánia

Metodické orgány školy

Metodické orgány školy

Metodické združenie
vedúca - Mgr. Emília Svrčková
Predmetová komisia
spoločensko-vedných predmetov
vedúci - Mgr.  Zdenko Kováč
Predmetová komisia
jazykov
vedúca – Mgr. Eva Žákovičová
Predmetová komisia
prírodovedných predmetov
vedúca - Mgr. Bronislava Mäsiarová