Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Záujmové vzdelávanie

Záujmové vzdelávanie – krúžky

Pracujú tieto krúžky:

1. Športový krúžok      
2. Stolnotenisový krúžok      
3. Matematika inak      
4. Slovenčina v textoch      
5. Tvorilkovia      
6. Krúžok šikovných rúk      
7.Tanečný krúžok      
 8. Hravé popoludnie      
       
       

 

Pozn.: Záujmové vzdelávanie v jednotlivých krúžkoch navštevujú aj žiaci bez poukazov.