Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 22.07.2018
Meniny má: Magdaléna

Záujmové vzdelávanie

Záujmové vzdelávanie – krúžky

Z celkového počtu 111 žiakov je do krúžkovej činnosti v rámci záujmového vzdelávania
zapojených 111 žiakov , t.j. 100 %.

Pracujú tieto krúžky:

1. Športový krúžok (5.-9.roč.)  Mgr. Zdenko Kováč 17 žiakov
2. Stolnotenisový krúžok (1.-9.roč.) Ing. Peter Šiška 16 žiakov
3. Angličtina hrou (1.-2.roč.) Mgr. Viera Kloknerová 24 žiakov
4. Angličtina inak (3.-9.roč.) Mgr. Viera Kloknerová 17 žiaci
5. Matematika inak (5.-9.roč.) Mgr. Jana Kabátová 12 žiakov
6. Slovenčina v textoch (5.-9.roč.) Mgr. Eva Žákovičová 17 žiakov
7. Krúžok šikovných rúk (4.-9.roč.) Mgr. Bronislava Mäsiarová 14 žiakov
       
       
       

 

Pozn.: Záujmové vzdelávanie v jednotlivých krúžkoch navštevujú aj žiaci bez poukazov.