Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Pondelok, 25.01.2021
Meniny má: Gejza

Záujmové vzdelávanie

Záujmové vzdelávanie – krúžky

Z celkového počtu 112 žiakov je do krúžkovej činnosti v rámci záujmového vzdelávania
zapojených 112 žiakov , t.j. 100 %.

Pracujú tieto krúžky:

1. Športový krúžok   Mgr. Zdenko Kováč  
2. Stolnotenisový krúžok   Ing. Peter Šiška  
3. Matematika inak   Mgr. Jana Kabátová  
4. Slovenčina v textoch   Mgr. Eva Žákovičová xxxxxx
5. Tvorilkovia   Mgr. Katarína vrtábelová xxxxx
6. Krúžok šikovných rúk   Mgr. Bronislava Mäsiarová xxxxx
7.Tanečný krúžok   Mgr. Zuzana Javorová  
 8. Hravé popoludnie    Ivana Jackulíková  
       
       

 

Pozn.: Záujmové vzdelávanie v jednotlivých krúžkoch navštevujú aj žiaci bez poukazov.