Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Streda, 26.09.2018
Meniny má: Edita

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Kapacita školskej jedálne je 125 stravníkov. V súčasnosti sa v nej stravuje 68 žiakov a 16 dospelých.

Stravná jednotka:

a) stravná jednotka pre žiakov 1. - 4. ročníka:
1,01,- eura / deň
b) stravná jednotka pre žiakov 5. - 9. ročníka:
1,09,- eura / deň
c) stravná jednotka pre dospelých:
1,19,- eura / deň

Zápisný lístok

Jedálny lístok

Žiadosť o vrátenie preplatku

Oznamy ŠJ

Certifikát