Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Prázdniny
Testovanie 5
Testovanie 9
Pedagogická rada
Zápis žiakov do 1.ročníka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Dnes je: Piatok, 19.01.2018
Meniny má: Drahomíra/Mário

Organizácia školského roka

Vyučovanie

V súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. z 22.mája 2008/ § 150 ods.1- 4/ o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa určuje obdobie
školského vyučovania a školských prázdnin. Obdobie školského vyučovania / ďalej len
vyučovania/ sa člení na prvý a druhý polrok nasledovne:

 

a)

I.polrok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína
4. septembra 2017 ( pondelok ). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa
začne 5.septembra 2017 ( utorok ). Školské vyučovanie v I. polroku
školského roka sa končí 31. januára 2018 ( streda ).

b)

Školské vyučovanie v II. polroku sa začne 1. februára 2018
( štvrtok ) a končí sa 29. júna 2018 ( piatok ).