Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 23.10.2021
Meniny má: Alojzia

Aktuality

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná

Školský rok 2021/2022


Hovorme o jedle

Do projektu "Hovorme o jedle", ktorú vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, sme sa zapojili opäť. Cieľom aktivít bolo podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí pri výbere vhodných potravín a naučiť ich prevziať zodpovednosť za svoje zdravie. V škole sme zrealizovali množstvo aktivít súvisiacich s potravinami - prípravu nátierok, koláčov, pečenie chleba a iných jedál. Okrem praktických činností sme tento rok zrealizovali aj literárnu súťaž. Spestrením akcie bola návšteva malej rodinnej farmy vo Vinohradoch nad Váhom a ochutnávka mliečnych produktov. Najstarší žiaci školy navštívili farmu v Pate, kde mali možnosť oboznámiť sa s chovom niektorých hospodárskych zvierat.

Fotogaléria

 


Beseda s paralympijskou víťazkou

Úspešná paralympijská víťazka v stolnom tenise Alena Kánová prijala pozvanie na našu školu. Priblížila žiakom pravidlá tohto športu a porozprávala im zaujímavosti zo svojho osobného i športového života. Posledne získaná strieborná medaila z Tokya žiakov veľmi zaujala.

Fotogaléria


Výstava ovocia a zeleniny

Vnútorné priestory školy sme si vyzdobili pestrými plodmi ovocia a zeleniny. Deti priniesli nielen klasické plody našich záhrad, ale aj netypické druhy plodín. Výstavu ovocia a zeleniny sme zrealizovali v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu "Rastliny pestované v záhradách." Trvácnejšie plodiny, nám poslúžili aj na jesennú výzdobu spoločných priestorov.

Fotogaléria


Svetový deň mlieka

29. september je vyhlásený za Svetový deň mlieka na školách. Snažili sme si pripomenúť, aký veľký význam má pre náš organizmus. V tento deň si štvrtáci užili v bielych tričkách svoj „Biely deň“. Počítali mliečne slovné úlohy, učili sa kresliť kravičku, tvorili rýmy v básničkách o mlieku. Najzaujímavejšie však bolo dotvorenie bieleho jogurtu podľa svojich predstáv, ktorý si následne vychutnali.

Fotogaléria


Zber papiera

V dňoch od 11.10.(od 9.00 hod.) do 15.10.2021(do 12.00 hod.) sa na našej škole uskutoční zber starého papiera (okrem kníh s tvrdou väzbou, euroobalov a šanónov). Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do tejto akcie. 60kg nazbieraného starého papiera znamená  1 zachránený zdravý strom .

Pomôžte zachrániť  veľa stromov našej krásnej prírody!


Oznam pre rodičov

Dobrý deň, milí rodičia.

Žiaci dnes domov priniesli VZDELÁVACÍ POUKAZ.
Prosím o jeho podpísanie a vrátenie najneskôr do 20.9.2021, nakoľko aj keď sa nedá realizovať krúžková činnosť z dôvodu nepremiešavania tried,  za každý poukaz dostane ZŠ čiastku, ktorú môže v čase COVIDu použiť  na nákup dezinfekčných potrieb.
Podobne ako minulý rok za získané peniaze kúpime dezinfekciu, ktorá je na chodbách, dezinfekčné mydlo do tried, germicídny žiarič do jedálne a  papierové utierky, ktoré majú deti taktiež v triede.

Do školy sme boli prevziať testovacie sady pre tých žiakov, ktorí mali o ne záujem. Pre každého žiak zatiaľ sme dostali 5 testov. Je potrebné ich osobné vyzdvihnutie zákonným zástupcom u triedneho učiteľa   -  na podpis.
AG testy je vhodné vyzdvihnúť čo najskôr, teda od utorka do piatku v tomto týždni pred začatím vyučovania (7:00 - 7:45) a po vyučovaní do 15:00 hod.

Ďakujeme za porozumenie.


Oznam pre rodičov a žiakov

Z dôvodu požiadavky z Ministerstva školstva SR o vydokladovanie záujmu o testovacie sady AG testami pre žiakov školy Vás žiadame o vyplnenie lístka, ktoré sme dnes rozdali každému žiakovi školy (okrem 1.ročníka) a žiadame ich vrátiť v pondelok 6.9.2021 triednym učiteľom. Keď bude riaditeľ školy preberať sady AG testov v Trnave , tak musí zdokladovať záujem od rodičov a tieto lístky nám budú slúžiť na tento účel.


Školský rok 2020/2021


Začiatok školského roka 2021/2022

       Školský rok 2021/2022 začína 1.9.2021, ale školské vyučovanie začína 2.9.2021 (štvrtok) o 8.00 hod. Každý žiak pri nástupe do školy predloží vyplnené a zákonným zástupcom podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Rodičia žiakov prvého ročníka môžu vstúpiť do budovy školy a musia pri vstupe do školy predložiť „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“. V interiéri školy je povinné pre všetkých žiakov, zamestnancov aj návštevníkov nosenie ochranného rúška, pričom každý žiak musí mať k dispozícii aj jedno náhradné rúško a hygienické vreckovky. Prvý deň si žiaci  prevezmú rozvrh hodín a pokyny na ďalší deň.

Potrebné tlačivá  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ pre žiaka (príloha 1) a „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“(príloha 1a) sú k dispozícii aj vo vchode školy.

Príloha 1

Príloha 1a


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Na základe zverejnenia školského semaforu pre školský rok 2021/2022, ktorý zverejnil 17.8.2021 minister školstva, obraciame sa na rodičov žiakov so žiadosťou, aby do 25.8.2021 oznámili mailom na školský mail (zs.vinvah@tpx-net.sk) záujem o kloktacie PCR testy a samotestovacie AG testy, aby sme ich mohli následne objednať pre žiakov školy. Pripomínam, že ide o dobrovoľné testovanie! Kloktacie testovanie sa bude realizovať, len ak bude záujem u všetkých žiakov triedy, samotestovanie sa bude objednávať podľa počtu záujemcov, nemusí byť celá trieda.

Ďalej upozorňujeme, že každý žiak školy pri nástupe 2.9.2021 sa musí preukázať vyplneným „Písomným prehlásením o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1) a zároveň platí, že toto “Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti“ musí predložiť  zakaždým pri nástupe do školy ak chýbal viac ako 3 kalendárne dni za sebou (vrátane sviatkov a víkendov).

V prílohe č.3 zverejňujeme „Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia“ podľa ktorého sa musí riadiť každý návštevník školy.

V prílohe č.2 je „Oznámenie o výnimke z karantény“, ktoré predloží žiak, rodič a zamestnanec školy,  ak sa dostane do styku s pozitívnou osobou na COVID19.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ:

Najčastejšie otázky a odpovede ku školskému semaforu nájdete na:

https://www.minedu.sk/data/att/20501.pdf

Školský semafor nájdete na:

https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

 

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3


Oznam pre rodičov - Školská jedáleň

V prílohe nájdete potrebné informácie ohľadom stravovania a zápisný lístok stravníka.

Príloha

Zápisný lístok