Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 3.12.2023
Meniny má: Oldrich

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  Posledná

Školský rok 2022/2023


Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

 Ubehol ďalší školský rok a opäť nastal čas bilancovať. Dnes dostávajú žiaci vysvedčenie za vedomosti a zručnosti získané počas školského roka. Mnohí žiaci boli odmenení za svoju snahu knižnými cenami a diplomami. Plakety za príkladný prístup počas celého štúdia 2014 -2023 získali žiačky 9.ročníka Dominika Ščevíková a Olívia Stopková. Všetkým žiakom želáme krásne prázdniny, veľa slnka, bezstarostného oddychu a načerpanie energie do nového školského roka. Zároveň chceme poďakovať OÚ Vinohrady nad Váhom a Rade rodičov za vynikajúcu spoluprácu.

Fotogaléria


Športové popoludnie v ŠKD

Predposledný školský deň využili DRUŽINÁRI v športovom duchu. Pani družinárky vymysleli rôzne súťažné dráhy, v ktorých súperili medzi sebou celé triedy. Na súťaže použili pomôcky zakúpené vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. S rovnakým počtom bodov zvíťazili prváci a štvrtáci. Aktivity sa všetkým veľmi páčili, dokonca si každá trieda zostavila svoju vlastnú dráhu. Športové súťaže, i tie zamerané na správnu chôdzu si určite zopakujú v novom školskom roku. 

Fotogaléria


Rozlúčka s deviatakmi

V krásnych šatách, s úsmevom na perách i so slzami v očiach sa dnes so základnou školou lúčili naši najstarší žiaci, naši deviataci. Ich veľké „ĎAKUJEM“ patrilo nielen učiteľom, ktorí ich sprevádzali počas školských rokov, ale i všetkým nepedagogickým zamestnancom. Veríme, že vedomosti a skúsenosti získané na základnej škole naplno využijú. Na ďalšej ceste životom im prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Fotogaléria


Basketbalový turnaj

V závere školského roka sa uskutočnil basketbalový turnaj žiakov 5. a 6.ročníka. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev. Po bojoch v skupinách sa uskutočnil zápas o 3.miesto, kde si lepšie počínalo družstvo "FLAŠKY". Vo finále sa stretli družstvá "BULLS" a "MAFIÁNI". Víťazstvo si odniesli "MAFIÁNI". Na záver môžeme konštatovať, že víťazmi sa stali všetci zúčastnení a patrí im pochvala za nasadenie, bojovnosť a chuť sa zapojiť do športových aktivít.

Fotogaléria


Majster školy

Predposledný piatok sa niesol v športovom duchu i v snahe zvíťaziť a získať titul "Majster školy" v školskom roku 2022/2023. Skoro všetci žiaci našej školy súťažili v týchto disciplínach : hod kriketkou, vrh guľou, beh na 60 metrov a skok do diaľky. Tohtoročnými víťazmi sú Peter Berec z I.stupňa (2.trieda) a Aditya Sigad z II.stupňa (7.trieda). Obom víťazom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria


Školský výlet žiakov II.stupňa

Žiaci II.stupňa si záver roka spríjemnili výletom do Bojníc. Piataci a šiestaci sa zúčastnili prehliadky Bojnického zámku a oddýchli si v priestoroch parku v zámockom areáli. Siedmaci, ôsmaci a deviataci navštívili ZOO, ktorá má približne 390 druhov zvierat. Asi najviac sa žiakom páčil pavilón opíc, pavilón slonov a terárium. Dúfame, že si deti oddýchli a výlet si užili. 

Fotogaléria


Didaktické hry žiakov I.stupňa

Žiaci I.stupňa si v triedach precvičili teoretickú časť Didaktických hier, zúčastnili sa evakuácie pod dohľadom p.Mičániho a teoretické vedomosti si overili aj prakticky v teréne na školskom dvore.

Fotogaléria


Účelové cvičenie žiakov II.stupňa

Účelové cvičenie žiakov II.stupňa sa uskutočnilo v areáli školy pod vedením pána učiteľa Kováča. Na jednotlivých stanovištiach si žiaci vyskúšali základy prvej pomoci i ošetrenie úrazu, zásady pohybu i pobytu v prírode. K najzaujímavejším disciplínam patrila streľba zo vzduchovky a lukostreľba, ktoré žiaci pre ich atraktivitu opakovali viackrát.

Fotogaléria


Koncert ZUŠ

Školský rok 2022/2023 ukončila aj ZUŠ Sládkovičovo, ktorá má elokované pracovisko aj na našej škole. Žiaci našej školy Vanessa Kižňanská, Mathias Ruman a Matej Čelár pod vedením pána učiteľa Sucháňa odprezentovali svoje záverečné vystúpenie v hre na bubny. Veľký potlesk bol pre nich odmenou za celoročnú snahu.

Fotogaléria


Súťaž o najčistejšiu triedu

Celoročná medzitriedna súťaž v čistote triedy má na našej škole už niekoľkoročnú tradíciu. Poriadok v triede i v laviciach sa hodnotili každý mesiac.Titul najčistejšia trieda v šk.roku 2022/23 získala na I.stupni 2.trieda a na II.stupni 6.trieda. Víťazné triedy ako odmenu získali 1 deň riaditeľského voľna.