Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Utorok, 20.08.2019
Meniny má: Anabela

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >  Posledná

Školský rok 2016/2017


Školská olympiáda o Majstra školy

Deň plný zážitkov a súťaženia prežili žiaci 2.-9.ročníka počas školskej olympiády o majstra školy. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach : hod kriketkou, beh na 60m, beh na 50m, beh na 300m, skok do diaľky a vrh guľou. Majstrami školy pre tento školský rok sa stali Michal Holička a Adrián Tagaj.

Fotogaléria


Súťaž v čistote tried

 Už druhý rok naši žiaci súťažia počas celého školského roka o najčistejšiu triedu. Tento školský rok získali prvenstvo žiaci 4.ročníka za prvý stupeň a žiaci 5.ročníka za druhý stupeň. Ich snaha bola odmenená čokoládovou tortou.

Fotogaléria


Didaktické hry

Žiaci 1.stupňa si najskôr rôznymi aktivitami precvičili teoretickú časť Didaktických hier, zúčastnili sa evakuácii pod dohľadom p.Mičániho a teoretické vedomosti si overili aj prakticky v prírodných podmienkach.

Fotogaléria


Účelové cvičenie žiakov 2.stupňa

Podľa výchovno - vzdelávacieho plánu bolo vykonané účelové cvičenie. Hlavnou náplňou bola evakuácia žiakov pod prísnym dohľadom p. Mičániho. Žiaci, vyučujúci i nepedagogickí zamestnanci školy zvládli túto úlohu na výbornú. Po cvičnom poplachu sa žiaci presunuli do prírody, kde plnili ďalšie úlohy z oblasti brannej výchovy.

Fotogaléria


Školský výlet tretiakov - Bojnice

22. jún 2017 bol dňom "D" pre tretiakov. Cestovali na koncoročný výlet do Bojníc. Na chrbte si miesto školskej tašky priniesli batohy naplnené jedlom, maškrtami a nápojmi. Cesta mikrobusonm ubehla rýchlo.  V ZOO  sa okrem obdivovania zvierat osviežili nanukmi. Počas prehliadky "Rozprávkového zámku" žiaci aktívne spolupracovali s hercami, zbierali pečiatky a videli štyri nádherné rozprávky od Boženy Nemcovej : 1. Múdra žena, 2. Čert a Káča, 3. Soľ nad zlato, 4. Popolvár. Bol to pre všetkých krásny a nezabudnuteľný deň.

Fotogaléria


Výlet do Terchovej

Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka absolvovali koncoročný výlet do rodiska Juraja Jánošíka - Terchovej. Strávili príjemné tri dni v čarokrásnej prírode liptovskej dediny. Navštívili múzeum J.Jánošíka. Hlavnou náplňou výletu bola turistika - návšteva známych turistických chodníkov "Dier". Po absolvovaní turistiky žiaci navštívili i sochu J.Jánošíka. Odmenou za námahu bola chutná pizza. Dúfam, že si žiaci  odniesli veľa pekných zážitkov.

Fotogaléria

 

 


Svetový deň životného prostredia

 V rámci environmentálnej výchovy si žiaci 9.ročníka pripravili projekt zameraný na osvetu v oblasti separovania odpadov a ochrany životného prostredia. Pomocou roznych aktivít a súťaživou formou prezentovali žiakom 1.stupňa svoj zámer a upozornili ich na sústavnú potrebu triedenia odpadov. Súťažiaci boli odmenení sladkosťami.

Fotogaléria


MDD - Trnava

Žiaci našej školy  oslávili  svoj sviatok - MDD návštevou filmového predstavenia Balerína a Fantastické zvery v Trnave. Po filmovom predstavení nasledovali hry v parku a zmrzlinové občerstvenie.

Fotogaléria


Škola v prírode Tralaland

Posledný májový týždeň žiaci 1.stupňa prežili v peknom rekreačnom prostredí Trnavá Hora-Tralaland. Deti si s animátormi a p.učiteľkami užili člnkovanie, športové hry a pobyt na čerstvom vzduchu. V posledný deň ich čakala diskotéka a kino. Naši prváci sa držali statočne a pobyt zvládali na výbornú. Dúfame, že deti si odniesli plno pekných zážitkov, na ktoré budú spomínať.

Fotogaléria


Deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek potešili naši žiaci mamičky a babičky pekným programom, pesničkami, básničkami a hrou na hudobných nástrojoch. Z lásky im podarovali vlastnoručne vyrobené srdiečkové kvetinky.

Fotogaléria