Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 8.12.2019
Meniny má: Marína

Aktuality

Prvá  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >  Posledná

Školský rok 2017/2018


Detské dopravné ihrisko

V septembri sme navštívili DDI v Trnave. Svoje teoretické vedomosti si deti precvičili v pozícií chodca i vodiča. Za výbornú disciplínu, vedomosti a zručnosti získali vodičský preukaz.

Fotogaléria


Literárno-dejepisná exkurzia Podolie-Čachtice-Bzince pod Javorinou

Začiatok školského roka sme začali literárno-dejepisnou exkurziou v Podolí, kde si žiaci prezreli makety hradov a rodných domov slov. spisovateľov. Vystúpili sme na Čachtický hrad, kde nás upútal výklad o Bátoričke a navštívili sme rodný dom Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou.

Fotogaléria


Účelové cvičenie žiakov 2.stupňa

Počas účelového cvičenia si žiaci 2.stupňna preverili vedomosti a praktické návyky získané v teoretickej časti civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy a výchovy k bezpečnému správaniu.

Fotogaléria


Začiatok školského roka

Po dvoch mesiacoch slnečných dní plných zážitkov sme opäť otvorili brány našej školy a začali nový školský rok 2017/2018. Pedagógov, žiakov a hlavne malých prváčikov privítal riaditeľ školy Ing.Šiška, starostka obce Ing. Hanusová, predseda Rady rodičov Ing. Králik a zaželali všetkým úspešný štart a veľa chuti do učenia.

Fotogaléria


Školský rok 2016/2017


Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom ďakuje zriaďovateľovi - Obec Vinohrady nad Váhom, všetkým rodičom a priateľom školy za pomoc a spoluprácu v školskom roku 2016/2017 a želáme všetkým leto plné zábavy a pohody !


Slávnostné ukončenie školského roka

Školský rok 2016/2017 sme slávnostne ukončili posledným školským  dňom a najúspešnejší žiaci našej školy získali ocenenia a diplomy, ktoré im odovzdali riad.školy Ing.P.Šiška, starostka obce Ing.E.Hanusová a predseda RR Ing.Ľ.Králik. Titul najúspešnejší športovec roka získala Kristína Tomastová a žiakom roka sa stala Nicol Plavocká. Všetkým oceneným žiakom srdečne gratulujeme a prajeme im príjemné prázdniny.

Fotogaléria


Rozlúčka s deviatakmi

Naši vinohradskí deviataci sa vo štvrtok rozlúčili so žiakmi aj pedagógmi našej školy. Navštívili aj materskú školu a obecný úrad, kde ich pani starostka Ing.Hanusová príjemne pohostila. Na záver si posedeli s učiteľmi pri malom občerstvení.

Fotogaléria


Súťaž so Zberkom v zbere papiera

Všetci žiaci našej školy sa zapojili do regionálnej súťaže so Zberkom v zbere papiera, ktorú vyhlásila firma Marius Pedersen. Žiaci 1.ročníka množstvom nazbieraného papiera na žiaka získali nielen tortu, ale aj finančnú odmenu - 100 eur pre našu školu.

Fotogaléria


Záverečný koncert našich žiakov

Svoj hudobný talent predviedli naši žiaci, ktorí navštevovali hudobný krúžok Bicie na záverečnom koncerte. Obecenstvo mladších spolužiakov upútali rytmické piesne a dynamické tempo.

Fotogaléria


Školská olympiáda o Majstra školy

Deň plný zážitkov a súťaženia prežili žiaci 2.-9.ročníka počas školskej olympiády o majstra školy. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach : hod kriketkou, beh na 60m, beh na 50m, beh na 300m, skok do diaľky a vrh guľou. Majstrami školy pre tento školský rok sa stali Michal Holička a Adrián Tagaj.

Fotogaléria