Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 3.12.2023
Meniny má: Oldrich

Aktuality

Prvá  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >  Posledná

Školský rok 2020/2021


Oznam pre rodičov

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že od 3.5.2021 platia nové pravidlá pre základné školy v červenom okrese (viď farebná príloha). Podľa týchto pravidiel žiak nemusí mať test a ani jeho zákonný zástupca. Žiak ale musí priniesť vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti (viď príloha).

Príloha

Pravidlá


Oznam pre rodičov a žiakov školy

V zmysle Uznesenia vlády SR č.215 s účinnosťou od 29.4.2021 sa vo všetkých okresoch (okrem čiernych okresov) nevyžaduje od zákonných zástupcov detí ani od detí navštevujúcich základnú školu preukazovanie sa negatívnym testom. Naďalej platí, že negatívny test nie starší ako 7 dní je vyžadovaný pri vstupe do prevádzok. Negatívnym testom sa nemusia preukazovať osoby očkované, alebo osoby, ktoré prekonali COVID za posledných 180 dní.

V 17.týždni prebehlo na našej škole testovanie žiakov II.stupňa kloktacími testami. Od 3.5.2021 testovanie už nebude v našej škole pokračovať. Na základe rozhodnutia pani starostky sa ruší aj plánované testovanie občanov obce Vinohrady nad Váhom, ktoré malo byť 30.4.2021.


Deň Zeme

Pri príležitosti oslavy Dňa Zeme 22. apríla sme sa rozhodli, že vyučovanie vymeníme za program plný aktivít, ktoré poukázali na krásu našej prírody, ale aj dôležitosť jej ochrany. Pozreli sme si environmentálne filmy k tejto problematike, vypracovávali pracovné listy, spievali pesničku i tvorili veci, ktoré máme v prírode radi.

Fotogaléria


Pytagoriáda

Do okresného kola matematickej súťaže postúpilo šesť žiakov 3. a 4. ročníka. Pytagoriádu tento rok riešili žiaci online. Všetkým sme držali palce, úspešní boli štyria z nich. Odmenu si zaslúžili všetci súťažiaci.

Fotogaléria


Veľkonočná súťaž

V marci vyhlásilo vydavateľstvo Aitec súťaž s názvom Vrbové prúty pre šikovné ruky. Deti mohli poslať fotky svojich korbáčov i veľkonočnej výzdoby. Keďže sme sa učili online, ďakujeme rodičom, že sa spolu s deťmi do súťaže zapojili.

Fotogaléria


Vianočná pohľadnica

Ešte v decembri 2020 žiaci 3. ročníka zareagovali na výzvu ministerstva školstva Branislava Gröhlinga nakreslili návrhy na vianočné pohľadnice. Minister ako poďakovanie poslal všetkým aktívnym žiakom osobný list a odmenu, ktorá žiakov veľmi prekvapila a samozrejme i potešila.

Fotogaléria


Návrat žiakov do školy

Od 26.4.2021 bude na našej škole prebiehať prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky t.j. 1. – 9. ročník. Z dôvodu odporúčania ministra školstva (adaptačné vzdelávanie) vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín schváleného na začiatku školského roka 2020/2021 v týždni od 26.4. do 30.4.2021 v rozsahu:

  1. Stupeň   - 4 vyučovacie hodiny
  2. Stupeň  - 5 vyučovacích hodín

Od 3.5.2021 sa budú všetky ročníky vyučovať už v plnom rozsahu pôvodného rozvrhu hodín.

Stále platí , že v pondelok každý žiak prinesie vyplnené a zákonným zástupcom podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (I. stupeň 11/a, II. stupeň 8/a) a žiaci II. stupňa aj negatívny výsledok testu. Žiaci 5., 6., 7. Ročníka, ktorí chodia na obedy budú od pondelka 26.4. prihlásení na obed. Ak by sa nechceli stravovať, tak sa musia odhlásiť mailom (sjvinvah@gmail.com).

 

                                                                               Ing. Peter Šiška

                                                                                riaditeľ školy


Zber papiera

V dňoch od 3.5. do 7.5. 2021 (13:00 hod.) sa na našej škole uskutoční zber starého papiera (knihy, časopisy, noviny, letáky, kartón). Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do tejto akcie. 60 kg nazbieraného starého papiera znamená  1 zachránený zdravý strom. Pomôžte zachrániť veľa stromov našej krásnej prírody!   


Zápis detí do 1.ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vinohradoch nad Váhom oznamuje rodičom , že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční elektronickou formou v týždni od 26.4. do 30.4.2021. Rodič vyplní prihlášku, ktorú nájde na webovej adrese :

https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsvinohrady/prihlaska_zs

Následne po vyplnení elektronickej prihlášky klikne na ikonku "odoslať".  ktorá sa nachádza na konci prihlášky a tým splnil podmienku prihlásenia svojho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. V prípade akýchkoľvek nejasností a Vašich otázok nás môžete kontaktovať na tel.č. 031/7899221 alebo na mobile 0903039546.

 

 


Smeťozber

Milí rodičia, žiaci. Zapojte sa do akcie , ktorú organizuje v našej obci občianske združenie "Lepšie Vinohrady" a získajte nielen dobrý pocit, ale aj krásne odmeny.

Príloha