Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 8.12.2019
Meniny má: Marína

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Posledná

Školský rok 2018/2019


Slávnostné ukončenie šk.roka 2018/2019

Nastal posledný deň školského roka 2018/2019 a čas na zhodnotenie a rekapituláciu celoročného snaženia. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Na slávnostnom ukončení sa slova ujal p.riaditeľ, ktorý ocenil úsilie a úspechy žiakov, zhodnotil ich celoročnú prácu a úspešným žiakom odovzdal knižné ceny. Športovcom roka sa pre tento šk.rok stal deviatak David Hermanský. Zároveň sme poďakovali pani Mgr. L.Mišovej za pomoc a spoluprácu v tomto šk.roku. Po ocenení žiakov za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, za úspešnú reprezentáciu školy v rôznych olympiádach a súťažiach si žiaci prevzali vysvedčenie a nastali vytúžené prázdniny.

Fotogaléria


Koncoročný výlet deviatakov

Koniec roka býva čas výletov. Toho sa držali aj naši dnes už bývalí absolventi našej školy. Zúčastnili sa poznávacieho výletu: Plitvické jazerá, kúpanie v perle kvarnerskej riviéri - Crikvenica a na záver výletu navštívili hlavné mesto Chorvátska - Zagreb. Priniesli si množstvo krásnych zážitkov, pre niektorých prvé ochutnanie mora a prekrásny Zagreb. Na výlet budú spomínať všetci ešte veťmi dlho a určite na zážitky nikdy nezabudnú.

Fotogaléria


Rozlúčka deviatakov

Opäť sme si uvedomili, ako čas rýchlo plynie, keď sme sa zas po roku lúčili s deviatakmi, ktorí sa poďakovali pedagógom, popriali veľa šťastia a úspechov žiakom z nižších ročníkov. Nevynechali ani návštevu u pani starostky, kde ich čakal príjemný rozhovor a malé občerstvenie. Naším milým deviatakom želáme veľa šťastia a úspechov v ďalšej etape života.

Fotogaléria


Didaktické hry a účelové cvičenie

Pravidlá civilnej ochrany sme si upevnili v rámci účelového cvičenia. Teoretickú časť sme absolvovali v telocvični školy, kde sme spolu v rámci diskusie preberali možnosti civilnej ochrany. Teoretické vedomosti sme aplikovali v prírode.


Školská olympiáda

Športové schopnosti a zdatnosti predviedli žiaci počas každoročne konanej športovej súťaže o Majstra školy, kde žiaci súťažili v piatich disciplínach v kategóriách najmladší, mladší a starší žiaci. Po viacerých úspechoch sa majstrom školy stala Ema Debnárová z 8.ročníka. Všetkým športovcom ďakujeme za účasť a víťazke blahoželáme.

Fotogaléria


Vyhodnotenie zberu plechoviek

V rámci recyklácie sme sa zapojili do zberu plechoviek a spolu žiaci vyzbierali 4028 kusov použitých plechoviek. Najviac plechoviek odovzdali A.Mäsiar, M.Kubíček a N.Čermáková. Za ich snahu získali sladkú odmenu a patrí im vďaka za ochranu životného prostredia.


Súťaž o najkrajšiu triedu

Aj tento rok sme súťažili o najčistejšiu triedu školy.Prvenstvo z minulého roka znovu obhájili na druhom stupni - siedmaci. Na prvom stupni sa víťazom v čistote triedy stali dve triedy - prváci a štvrtáci. Víťazom blahoželáme.


Školský výlet - II.stupeň

Záver školského roka si žiaci spríjemnili výletom na hrad Červený Kameň a návštevou jaskyne Driny. Po prehliadke unikátnej expozície bytovej kultúry šľachty sa presunuli do jaskyne Driny, ktorá nás zaujala prehliadkou chodieb, vodopádov a jaskynných útvarov.

Fotogaléria


Školský výlet
Koncoročný školský výlet v Banskej Štiavnici si užili žiaci 1.stupňa. Navštívili Banské múzeum v prírode, štôlňu Bartolomej a krásny zámok Antol. Z výletu si žiaci odniesli pekné zážitky, suveníry a poznatky, na ktoré budú radi spomínať.

MDD
Žiaci 1.stupňa si užili MDD návštevou filmového príbehu o lietajúcom sloníkovi Dumbovi v kine Nova Sereď.