Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  Posledná

Školský rok 2020/2021


Marec - mesiac knihy

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami. Aj naši žiaci si pripomenuli „Marec - mesiac knihy“ čítaním zo svojich knižiek, kreslením ilustrácií, počúvaním rozprávok a podobne. Stihli sme si pozrieť tiež prezentácie ako putuje Kvapka, pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.).

Fotogaléria


Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov školy

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa oznamujeme rodičom a žiakom 1.stupňa , že z dôvodu prevádzkových a bezpečnostných opatrení na ochranu zdravia , sa od pondelka 29.3.2021 do odvolania prechádza na dištančné vzdelávanie žiakov. Žiaci 2.stupňa sa taktiež naďalej vzdelávajú dištančne. O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať. 

Príloha


Oznam - ŠKD

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vinohradoch nad Váhom oznamuje rodičom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí (ŠKD), že môžu mesačné poplatky za ŠKD posielať na príjmový účet školy:

IBAN: SK 08 1111 0000 0015 2787 4032

V správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a priezvisko žiaka.

Poplatok je rodič povinný uhradiť najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca v ktorom žiak navštevoval ŠKD. Ak chce rodič zaplatiť za viac mesiacov naraz, nech to uvedie za ktoré mesiace v správe pre prijímateľa!


Oznam pre rodičov a žiakov školy

       Na základe odporúčania RÚVZ Galanta a rozhodnutia zriaďovateľa oznamujeme rodičom žiakov I. stupňa našej školy, že od 22.3.2021 (pondelok) sa obnovuje prezenčná výučba žiakov 1. až 4. ročníka. Každý žiak, ktorý nastúpi do školy je povinný priniesť vyplnené „Čestné prehlásenie“ o bezinfekčnosti (viď príloha) a podpísané zákonným zástupcom žiaka. Aspoň jeden zo zákonných zástupcov žiaka musí mať potvrdenie o negatívnom výsledku COVID testu nie staršie ako 7 dní, ktorým je povinný v prípade vyzvania sa preukázať. Vyučovanie bude prebiehať v režime, aký bol v decembri 2020 (rozvrh hodín poskytnú žiakom triedne učiteľky) a samozrejme od pondelka bude v prevádzke aj školská jedáleň a školský klub detí. Rodičia si prihlásia na obedy žiakov telefonicky u vedúcej školskej jedálne p. Ščevíkovej, najneskôr v pondelok do 7.30 hod.

 Tlačivo „Čestné prehlásenie“ je tiež k dispozícii pri vchode do školy pre tých, ktorí nemajú možnosť si ho sami vytlačiť. 

 Oznam

Tlačivo - Čestné prehlásenie


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Dištančné vzdelávanie pokračuje !

Na základe odporúčania RÚVZ Galanta a po dohode so zriaďovateľom oznamujeme, ža aj budúci týždeň od 15.3. do 19.3.2021 bude na našej škole pokračovať dištančné vzdelávanie všetkých žiakov, t.j. 1. až 9.ročníka. V prípade nových informácií tieto zverejníme na našej webovej stránke.


Školská dielňa

Zariadenie a nástroje z bývalej školskej dielni boli premiestnené do priestorov šatne, kde bola vytvorená nová miestnosť. Môže byť využívaná v rámci predmetu Technika na druhom stupni.

Fotogaléria


Školské šatne

Minulý školský rok sa do priestorov šatní zakúpili nové skrinky pre všetkých žiakov a tento rok sme tieto priestory aj nanovo vymaľovali. Farebne ladené skrinky sú zabezpečené aj vďaka kľúčom, ktoré vlastní každý žiak. Skrinky boli zakúpene, aby sa predišlo krádežiam a ničeniu vecí v šatniach. Časť skriniek bola zakúpená vďaka prostriedkom, ktoré poskytla Rada rodičov, pôsobiaca na našej škole. Aj touto cestou by sme sa im chceli za túto pomoc poďakovať.

Fotogaléria


Školský klub detí

Na základe dlhodobo nedostatočných priestorových možností ŠKD a požiadaviek zo strany rodičov, sme vytvorili novú miestnosť ŠKD. Keďže činnosť v klube prebiehala po skončení vyučovania aj v klasických triedach, nová miestnosť poskytne žiakom dostatočné priestorové možnosti tak, aby vyhovovali individuálnej aj skupinovej práci. Miestnosť pre ŠKD bola vytvorená na medziposchodí z bývalej technickej učebni. Prešla kompletnou rekonštrukciou - podlaha, steny, strop, nové elektrické siete, nové osvetlenie,voda. Miestnosť poskytne ďeťom 48 metrov švorcových nového priestoru a rekonštrukcia stála 5 300,- eur.

Veríme , že sa bude ďeťom páčiť.

Fotogaléria


Darujte 2%

Milí rodičia, priatelia školy !

Touto cestou by sme Vás chceli osloviť v mene žiakov našej školy a rodičov, ktorí zastupujú Rodičovské združenie ZŚ Vinohrady nad Váhom. Príspevok vo forme 2 % by mohol pomôcť našim deťom. Získaná suma budé celá venovaná našim deťom na pomôcky, výlety alebo iné potrebné veci. Prikladám potrebné tlačivo na stiahnutie.

Ak sa Vám tlačivo nedá vytlačit, oslovte niektorého člena Rady rodičov, ktorý Vám zabezpečí dané tlačivo. Za každé jedno euro budeme vďační.

Rada rodičov :  p. Mária Sedláčková - predseda RR

                       p. Stopková Darina

                       p. Ollová Veronika

                       p. Slobodová Monika

                       p. Ing. Ľuboš Králik

                      p. Kovačiková Zuzana

                      p. Ing. Berecová Andrea

                      p. Zigová Alena

                      p. Monika Plavocká

             popr. Mgr. Bronislava Mäsiarová

 

Tlačivo

 


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Dištančné vzdelávanie pokračuje !

Na základe odporúčania RÚVZ Galanta a po dohode so zriaďovateľom oznamujeme, ža aj budúci týždeň od 8.3. do 12.3.2021 bude na našej škole pokračovať dištančné vzdelávanie všetkých žiakov, t.j. 1. až 9.ročníka. V prípade nových informácií tieto zverejníme na našej webovej stránke.