Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 2.07.2020
Meniny má: Berta

Aktuality

Prvá  < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > 

Školský rok 2014/2015


Holokaust

Žiaci 8. a 9. roč. sa zúčastnili prednášky na tému Holokaust . V prezentácii videli ukážky dobových dokumentov, fotografie a autentické spomienky ľudí, ktorí holokaust prežili. Snahou prednášajúceho bolo, aby žiaci premýšľali o pocitoch obetí, ktoré v čase, keď zažívali tieto hrôzy boli v ich veku; aby k tejto problematike zaujali vlastný postoj. Prenáška sa uskutočnila v priestorch Kina Nova v Seredi.

Fotogaléria


Deň seniorov

Mesiac úcty k starším si pripomenula obec kultúrnym programom , v ktorom sa predstavili deti z MŠ, žiaci našej školy a o dobrú náladu sa postarali členovia kapely Veselí starci. Priestory telocvične sa na chvíľu stali miestom, v ktorom sa rada stretáva staršia generácia často obmedzovaná zdravotnými problémami.

Fotogaléria


Aktivity turistického krúžku

Členovia turistického krúžku pod vedením Ing. D. Máčovského využili krásne počasie a počas víkendu zahájili školskú turistickú sezónu.

Bližšie info v prílohe.

Príloha

Foto


Detské dopravné ihrisko Galanta

 V mesiaci október navštívili žiaci prvého stupňa detské dopravné ihrisko v Galante. Zopakovali si pravidlá cestnej premávky a zároveň svoje vedomosti overili vo vonkajších priestoroch ihriska.

Fotogaléria


Nadácia Renáty Zmajkovičovej

"Obnov si jedáleň alebo kuchyňu"

Aj naša ŠJ sa zapojila do projektu a uchádza sa o finančnú pomoc nadácie. Prosíme preto všetkých rodičov a priateľov školy, aby prispeli ( minimálny príspevok je 1€). Čím viac bude darcov, tým je šanca na obnovu ŠJ vyššia.

Prihlásiť sa a podporiť nás môžete na prostredníctvom stránky: www.ludialudom.sk

Všetkým, ktorí sa pridajú vopred ďakujeme!

 


Občianska náuka trochu inak

Poznatky z občianskrej náuky overené praxou získali žiaci našej školy prostredníctvom stretnutí so starostkou obce Ing. E. Hanusovou. Previedla žiakov minulosťou obce, pridala zaujímavosti zo súčasnosti. Zároveň mali žiaci možnosť nahliadnuť do pamätnej knihy. Na zvedavé otázky žiakov poskytla p. starostka vyčerpávajúce odpovede. Touto cestou p. starostke ďakujeme!

Fotogaléria


Plody našich záhrad

S príchodom jesene sa zapĺňajú pivnice a komory pestovateľov a záhradkárov. Žiaci našej školy pod vedením Mgr. Mäsiarovej pripravili výstavu ovocia a zeleniny, ktorá bola skutočnou pastvou nielen pre oči.

Fotogaléria


Účelové cvičenie

Krásny slnečný piatok sme využili na účelové cvičenie. Žiaci, okrem teoretickej časti absolvovanej v škole, zúžitkovali svoje vedomosti aj v prírode.

Fotogaléria


Výstava ovocia a zeleniny v Osvetovej besede

Dážď, blato, potoky vody a kaluže ... nepriaznivé počasie neodradilo žiakov a pedagógov, ktorí si prišli prezrieť výstavu ovocia a zeleniny ako i s ňou spojenú súťaž fotografií. Keďže viacerí žiaci i pedagogický zbor prispeli zábermi, netrpezlivo čakáme  na výsledky odbornej poroty a návštevníkov.

Fotogaléria


Výstava ovocia a zeleniny v Osvetovej besede

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom pozýva žiakov, rodičov i občanov obce na pripravovanú výstavu ovocia a zeleniny spojenú s fotgrafickou súťažou. Bližšie informácie viď v prílohe.

Propozície 

Oznam