Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Aktuality

Prvá  < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > 

Školský rok 2014/2015


Folklórna Sereď

Súťaž v speve ľudových piesní Folklórna Sereď pokračovala už 8.ročníkom. Naša škola mala na súťaži zastúpenie a to v dvoch kategóriách: S. Ščevíková a B. Škoríková v 1. kat. a K.Diáková v 2. kat. Potešujúce je, že Silvia Ščevíková si vyspievala 3.miesto. Blahoželáme!

Diplom

Fotogaléria


Tekvičková zábava

Žiaci 1. - 4. ročníka prežili posledný deň pred jesennými prázdninami netradične: vyučovanie prebiehalo v maskách a v telocvični  na nich čakali aj netradičné športové súťaže. Na záver bol každý z nich odmený sladkosťou.

Fotogaléria


Múdre sovičky

V septembri prileteli do prvej triedy sovičky - naši malí prváci. Darí sa im veľmi dobre - rastú... Rastú  vedomosťami : počítajú do 6, píšu prvé slová a čítajú slová i vety.

Fotogaléria


Medzinárodný deň školských knižníc

Aj žiaci našej školy si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Po krátkej prezentácii o "naj" knihách žiaci v diskusii vyjadrili svoje skúsenosti s čítaním.

Fotogaléria


Bezpečne na cestách

V rámci dopravnej výchovy sa naši prváci bližšie oboznámili pod vedením npor. PZ SR Bc. Praženkovej s pravidlami cestnej premávky. Už vedia ako prechádzať cez cestu, po priechode pre chodcov, aký význam má reflexná vesta  i čo patrí do povinnej výbavy cyklistu. Vyučovanie prebiehalo prostredníctvo výukového programu "S Martinom na ceste".

Fotogaléria

 


Turistika Dubník

Cieľom turistického pochodu bola aj tentoraz časť  obce - Chránená prírodná rezervácia DUBNÍK. Rezerváciou je od roku 1954, s rozlohou 1 651 900 m2 je ornitologickou lokalitou výrika malého a miestom hniezdenia množstva drobného vtáctva. V odlesnennej krajine ide o vzácny a ojedinelý zvyšok prirodzeného lesného spoločenstva.

Fotogaléria


Slávnostné odovzdanie šplhacej steny Blesk

 Pre nepriaznivé daždivé počasie prebehlo slávnostné odovzdanie lezeckej steny až po víkende. Starostka obce Ing. E. Hanusová rozviazaním stuhy odovzdala preliezku žiakom. Zároveň pripomenula pravidlá bezpečnosti a zaželala preliezke dlhú životnosť.

Fotogaléria


Svetový deň výživy

Tento deň začali žiaci 1.st. športovo - behom. Potom spoločne vyhodnotili predchádzajúce aktivity zamerané na zdravú desiatu. Prezreli si prezentáciu o zdravej výžive, vylúštili osemsmerovku, súťažili a spievali. Na záver vytvorili spoločne závaraniny a ochutnali čerstvé ovocné i zeleninové šťavy.

Fotogaléria


Šplhacia stena Blesk

S radosťou oznamujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli škole 2%-tami, že v areáli školy pribudla nová šplhacia stena! Táto bude slúžiť žiakom školy, najmä tým najmenším v ŠKD. Môžu loziť, šplhať sa, šantiť  a zlepšovať tak svoju kondíciu. Zároveň touto cestou všetkým, ktorí projekt podporili ďakujeme!

fotogaléria


Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa naša škola zapojila do projektu "Hovorme o jedle" , ktorý je organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Po krátkej prednáške o zdravej výžive žiaci jednotlivých tried pripravili ochutnávky  jedál, ktorých základom bolo mlieko.

Fotogaléria

Diplom