Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 8.06.2023
Meniny má: Medard

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Posledná

Školský rok 2022/2023


Oznam pre rodičov a žiakov

        Začiatok školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5.9.2022 (pondelok) o 8.00 hod. pred budovou školy.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR je každý žiak povinný priniesť na začiatok školského roka vyplnené „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (viď príloha). Zároveň odporúčame rodičom, aby si pred nástupom do školy otestovali svoje dieťa AG testami, ktoré dostali na záver školského roka v júni 2022. Ak žiak bude chýbať v škole viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, bude musieť priniesť vyplnené „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Toto tlačivo je k dispozícii aj vo vstupe do školy.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti


OZNAM

Aj v tomto školskom roku 2022/2023 bude pokračovať výučba na hudobné nástroje : flauta, klarinet, saxofón, keyboard. Záujem o hru na hudobný nástroj prosím nahlásiť vedeniu školy. Školné na mesiac :

prípravný ročník (1.tr.) - 6 eur

ostatné ročníky (2.-9.tr.) - 10 eur

Vyučujúci : p. Banga


Školský rok 2021/2022


Školská jedáleň - oznam

Prihlásenie na stravu:

1. Vyplnený a podpísaný zápisný lístok na stravu treba odovzdať najneskôr do 20.8.2022 - elektronicky na mailovú adresu: sjvinvah@gmail.com

2. Preddavok na stravu za mesiac september  treba zaplatiť najneskôr do 25.8.2022 podľa pokynov na zápisnom lístku.

Zápisný lístok


OZNAM

Informácia pre rodičov  žiakov v hmotnej núdzi  a z Ukrajiny k dotáciám na stravu. (Viď príloha)


Príloha


Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Aj keď bol školský rok 2021/22 náročný, môžeme zhodnotiť, že sme ho zvládli dobre. Posledný júnový deň žiaci našej školy dostali ocenenie za vedomosti a zručnosti získané počas školského roka. Mnohí žiaci boli za svoju snahu odmenení knižnými cenami a diplomami. Plaketu za vynikajúce výsledky počas 9-ročnej školskej dochádzky získala Karin Berecová, za športové výsledky bol odmenený Michal Holička. Blahoželáme všetkým žiakom k úspešnému ukončeniu školského roka a želáme im dni plné oddychu počas letných prázdnin. Naše poďakovanie patrí aj Rade rodičov za vynikajúcu spoluprácu.

Fotogaléria


Rozlúčka s deviatakmi

Posledný stisk ruky, úsmev na rozlúčku, ale  aj slzy dojatia sprevádzali rozlúčku deviatakov so žiakmi a pedagógmi školy. Ubehlo deväť rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti použili ďalej. Prajeme im na ich ceste života veľa šťastia, zdravia a veľa ďalších úspechov v nasledujúcom živote.

Fotogaléria


Vyhodnotenie zberu papiera

Zber papiera sa uskutočnil v dňoch 20.4. - 28.4. 2022 a vyhodnotenie prebiehalo v dvoch kategóriách. V kategórii tried podľa premieru nazbieraného papiera získali 

1.miesto-3.trieda

2.miesto-4.trieda

3.miesto-6.trieda

V kategórii jednotlivcov podľa množstva nazbieraného papiera získali 

1.miesto-Vanesa Kižnanská

2.miesto-Ema Molnárová

3.miesto-Viktor Vjatrák

Všetkým zúčastneným ďakujeme za každý jeden odovzdaný kilogram.

Fotogaléria

 

 

 

 


Školský výlet - Nitra

Posledné dni školského roka 2021/2022 si žiaci V.-VIII.ročníka spríjemnili školským výletom v starobylej Nitre. Navštívili Nitriansky hrad, katedrálu sv.Emeráma a pokochali sa nádherným výhľadom z hradných hradieb. Niektorí si dokonca vláčikom pozreli celú Nitru. Výlet sme zakončili návštevou obchodného centra MLYNY.

Fotogaléria


Majster školy

Aj tento školský rok sme organizovali celoškolskú športovú súťaž o Majstra školy. Stanovištia - hod kriketkou, skok do diaľky, beh na 60m, beh na 50m a vrh guľou boli vyhodnotené v jednotlivých kategóriách podľa veku žiakov. Majstrom školy za 1.stupeň sa stali Enzo Torriani a Bibiana Kuklová. Majstrom školy za 2.stupeň sa stal Aditya Sigad. Víťazom gratulujeme.

Fotogaléria


Čítajme si ....

Cieľom čitateľského maratónu "Čítajme si ...", do ktorého sa zapojila aj naša škola, bolo podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť  do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, ktoré súčasne čítali v danom termíne vo viacerých obciach a mestách. Dúfajme , ža aj my s počtom detí 81, sme prispeli k prekonaniu minuloročného rekordu.

Fotogaléria