Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Aktuality

Prvá  < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > 

Školský rok 2014/2015


Vlastivedné múzeum v Hlohovci

 V stálych expozíciách Vlastivedného múzea v Hlohovci mohli žiaci našej školy navštíviť tieto prírodovedné a spoločenskovedné expozície : stavovce a bezstavovce okolia, historický nábytok, ženský ľudový odev, praveké osídlenie regiónu, historický portrét a grafika ako aj expozíciu porcelánu, skla, kameniny a platidiel.

Fotogaléria


Hvezdáreň a planetárium Hlohovec

 Žiaci 3.,4.,5. a 7.ročníka navštívili blízke planetárium v Hlohovci. Zúčastnili sa "Fantastickej cesty" - programu, ktorý ich zoznámil so základnými údajmi o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Deti sa naučili poznávať nočnú oblohu a nájsť na nej jednotlivé súhvezdia.

Fotogaléria


Sexuálna výchova

Prednášku na tému Sexuálna výchova viedol MUDr. Viktor Kráľ st., ktorý vyčerpávajúco odpovedal na všetky doplňujúce otázky žiakov .

Fotogaléria


Holokaust

Žiaci 8. a 9. roč. sa zúčastnili prednášky na tému Holokaust . V prezentácii videli ukážky dobových dokumentov, fotografie a autentické spomienky ľudí, ktorí holokaust prežili. Snahou prednášajúceho bolo, aby žiaci premýšľali o pocitoch obetí, ktoré v čase, keď zažívali tieto hrôzy boli v ich veku; aby k tejto problematike zaujali vlastný postoj. Prenáška sa uskutočnila v priestorch Kina Nova v Seredi.

Fotogaléria


Deň seniorov

Mesiac úcty k starším si pripomenula obec kultúrnym programom , v ktorom sa predstavili deti z MŠ, žiaci našej školy a o dobrú náladu sa postarali členovia kapely Veselí starci. Priestory telocvične sa na chvíľu stali miestom, v ktorom sa rada stretáva staršia generácia často obmedzovaná zdravotnými problémami.

Fotogaléria


Aktivity turistického krúžku

Členovia turistického krúžku pod vedením Ing. D. Máčovského využili krásne počasie a počas víkendu zahájili školskú turistickú sezónu.

Bližšie info v prílohe.

Príloha

Foto


Detské dopravné ihrisko Galanta

 V mesiaci október navštívili žiaci prvého stupňa detské dopravné ihrisko v Galante. Zopakovali si pravidlá cestnej premávky a zároveň svoje vedomosti overili vo vonkajších priestoroch ihriska.

Fotogaléria


Nadácia Renáty Zmajkovičovej

"Obnov si jedáleň alebo kuchyňu"

Aj naša ŠJ sa zapojila do projektu a uchádza sa o finančnú pomoc nadácie. Prosíme preto všetkých rodičov a priateľov školy, aby prispeli ( minimálny príspevok je 1€). Čím viac bude darcov, tým je šanca na obnovu ŠJ vyššia.

Prihlásiť sa a podporiť nás môžete na prostredníctvom stránky: www.ludialudom.sk

Všetkým, ktorí sa pridajú vopred ďakujeme!

 


Občianska náuka trochu inak

Poznatky z občianskrej náuky overené praxou získali žiaci našej školy prostredníctvom stretnutí so starostkou obce Ing. E. Hanusovou. Previedla žiakov minulosťou obce, pridala zaujímavosti zo súčasnosti. Zároveň mali žiaci možnosť nahliadnuť do pamätnej knihy. Na zvedavé otázky žiakov poskytla p. starostka vyčerpávajúce odpovede. Touto cestou p. starostke ďakujeme!

Fotogaléria


Plody našich záhrad

S príchodom jesene sa zapĺňajú pivnice a komory pestovateľov a záhradkárov. Žiaci našej školy pod vedením Mgr. Mäsiarovej pripravili výstavu ovocia a zeleniny, ktorá bola skutočnou pastvou nielen pre oči.

Fotogaléria