Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 28.09.2023
Meniny má: Václav

Aktuality

Prvá  < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >  Posledná

Školský rok 2015/2016


Zber starého papiera

Aj my sme sa pričinili o záchranu 150 stromov, a to zberom starého papiera. Žiaci 1.-9.ročníka vyzbierali 8980 kg papiera a víťazi získali hlavnú cenu - jeden deň riaditeľského voľna. Všetky deti boli odmenené sladkosťami a najusilovnejší aj vecnými cenami.

Príloha

Fotogaléria

 

 


Deň narcisov 2016

Charitatívnu akciu Deň narcisov podporili žiačky 8. a 9. ročníka tým, že aj tenton rok vyzbierali pre onkologicky chorých pacientov sumu 747,20 eur. Zároveň všetkým darcom v našej obci ďakujeme.

Fotogaléria


Deň Zeme

Úzku spätosť človeka s prírodou sme si pripomenuli pri príležitosti Dňa Zeme. Tento deň bol tematicky zameraný na triedenie a recykláciu odpadu. Ďakujeme aj pani starostke Ing. E.Hanusovej, ktorá deťom pútavou a názornou ukážkou predviedla, ako správne triediť odpad v obci. Následne sme sa zapojili do čistenia drobného odpadu v obci.

Fotogaléria


Stolnotenisový turnaj - Vinohradská loptička

Žiaci 1.-7.ročníka predviedli svoju zručnosť na stolnotenisovom turnaji, ktorý sa uskutočnil v telocvični ZŠ s nasledovnými výsledkami :

1.ročník : 1.miesto H. Kobelárová, 2.miesto V. Hudáková, 3.miesto L. Havadejová

2.ročník : 1.miesto O. Stopková, 2.miesto T. Ševčovičová, 3.miesto T. Trento

3.ročník : 1.miesto S. Remenár, 2.miesto M. Mikulinec, 3.miesto P. Kubíček

Starší žiaci : 1. miesto L. Repčík, 2.miesto J. Kovács, 3. miesto L. kobelár

Fotogaléria


Prírodovedná exkurzia Vyhne

Naučenú teóriu o výrobe piva si žiaci 5.-9. ročníka overili exkurziou v pivovare Steiger vo Vyhniach, kde ich pracovníci previedli celým procesom výroby piva. Malú prechádzku v prírode sme spojili s návštevou jediného "mora" na Slovensku, a to Kamenného mora. Exkurziu sme zakončili prehliadkou kaštieľa v Svätom Antone, kde sme si prezreli pamiatky rodu Koháryovcov.

Fotogaléria


Deň otvorených dverí

20.apríla sme v našej škole privítali predškolákov a ich rodičov. Navštívili našich prváčikov, ktorí im ukázali, čo sa všetko v škole už naučili. Spolu vyriešili rôzne zaujímavé úlohy, zaspievali si. V telocvični ukázali svoju šikovnosť pri rôznych športových disciplínach. Za zvládnutie všetkých úloh dostali deti odmenu. O občertvenie sa postarala pani vedúca školskej jedálne spolu s pani kuchárkami.

Fotogaléria

 


Čaro slova

Okresného kola recitačnej súťaže Čaro slova v Galante sa zúčastnili žiačky 4.ročníka Lucia Lakatošová a Silvia Ščevíková ( I. kat.) a žiačka 8.ročníka Nicol Plavocká (III. kat.). Napriek ich veľkej snahe a výbornému výkonu  do vyššieho kola nepostúpili, ale odniesli si neoceniteľné recitačné zážitky. Zvlášť chceme poďakovať p.Plavockej, ktorá bola na súťaži so svojou dcérou bez nároku na odmenu a tešíme sa, že aj rodičia sa zapájajú do života a fungovania našej školy.


Beseda so spisovateľom

Rozprávky nielen pre deti, ale aj pre dospievajúcu mládež nám predstavil spisovateľ a spevák Braňo Jobus, ktorý žiakom V.,VI. a VIII.ročníka zaujímavým slovným a hudobným spôsobom priblížil svoju tvorbu. Túto príležitosť sme využili aj na návštevu Mestskej knižnice v Seredi.

Fotogaléria


Zápis do 1.ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1.ročníka školského roku 2016/2017 sa uskutoční dňa 29.4.2016 (v piatok) v čase od 13.00 - 16.30 v budove školy. So sebou si prineste rodný list dieťaťa a peniaze na učebné pomôcky.

Príloha


Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 20.apríla 2016 o 10,00. Prezriete si priestory školy, triedy a učebne. Naši prváčikovia Vám predvedú, čo sa doteraz naučili.

Príloha