Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Aktuality

Prvá  < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > 

Školský rok 2014/2015


Účelové cvičenie

Krásny slnečný piatok sme využili na účelové cvičenie. Žiaci, okrem teoretickej časti absolvovanej v škole, zúžitkovali svoje vedomosti aj v prírode.

Fotogaléria


Výstava ovocia a zeleniny v Osvetovej besede

Dážď, blato, potoky vody a kaluže ... nepriaznivé počasie neodradilo žiakov a pedagógov, ktorí si prišli prezrieť výstavu ovocia a zeleniny ako i s ňou spojenú súťaž fotografií. Keďže viacerí žiaci i pedagogický zbor prispeli zábermi, netrpezlivo čakáme  na výsledky odbornej poroty a návštevníkov.

Fotogaléria


Výstava ovocia a zeleniny v Osvetovej besede

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom pozýva žiakov, rodičov i občanov obce na pripravovanú výstavu ovocia a zeleniny spojenú s fotgrafickou súťažou. Bližšie informácie viď v prílohe.

Propozície 

Oznam


Začiatok školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie šk. roka sa pre nepriaznivé počasie uskutočnilo netradične - v telocvični. Riaditeľka školy Mgr. Labajová, starostka obce Ing. Hanusová a predseda rodičovskej rady Ing. Máčovský svorne popriali žiakom a najmä prváčikom veľa úspechov a chuti do učenia; pedagógom a zamestnacom pevné zdravie a úspešný rok. Žiakom 8. a 9. roč. zasa pripomenuli zmenu termínu testovania a dôležitosť systematickej prípravy na vyučovanie. Po príhovore sa v sprievode tried. učiteliek odobrali do tried, aby si prevzali rozvrhy.

Fotogaléria


Školský rok 2013/2014


Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom ďakuje za pomoc a spoluprácu zriaďovateľovi - Obec Vinohrady nad Váhom, rodičom, sponzorom a priateľom školy!

Zároveň všetkým želáme prázdniny plné slnka, radosti a pohody!

Mgr. Iveta Labajová,riad. školy


Záver školského roka

Záver školského roka 2013/2014 patril tradične vyhodnoteniu aktivít a dosiahnutých výsledkov žiakov. V príhovore Mgr.Labajová, riad. školy vyzdvihla najlepších, ktorým Ing. Hanusová, starostka obce odovzdala diplomy a knihy. Predseda RR Ing. Máčovský zase v mene rodičov odovdal ceny vyhodnoteným žiakom:

Adam Šulák - Žiak roka

David Jankulic - Športovec roka

Pavol Ľudma - Plaketa za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy počas šk. dochádzky

Olívia Mäsiarová - Galéria úspechov

Fotogaléria

 


Zber tetrapakov - vyhodnotenie

Súčasťou environmentálnej výchovy bol aj zber tetrapakových obalov z mlieka či džúsov. Tieto sa často kopia na skládkach, pretože sa rozpadnú až za 100 rokov! Ich recykláciou sa však dajú vyrobiť napr. záhradné domčeky. Spoločne sme vyzbierali a odovzdali spolu 13.811 ks. Za snahu a usilovnosť boli najúspešnejší žiaci odmenení diplomami a vecnými cenami.

Príloha

Fotogaléria


Školský výlet -Vincov les + Senec

Žiaci 6.ročníka si užili záver šk.roka v termálnom kúpalisku Vincov les na 3-dňovom výlete. Voľný čas trávili pobytom v chatkách i vo vode, kde sa dosýta vykúpali. Okrem bazénov mohli využívať aj ihriská v chatovej osade, kde boli ubytovaní.

Žiaci 9. roč. sa rozlúčili so školou pobytom v Senci. Vyskúšali rôzne atrakcie a dosýta si užili slniečka.

Fotogaléria

Fotogaléria

 


Júnová akadémia

Záver školského roka patrí už tradične akadémii, ktorú sme pripravili v spolupráci so ZUŠ Sládkovičovo. Malí muzikanti prekonali trému a zahrali na zobcovej flaute, keyboarte, husliach, harmonike, gitare či bicích. Súčasťou programu bolo aj tanečné vystúpenie prváčikov, hip-hip choreografia, dramatizácia rozprávky Červená čiapočka, ľudové i moderné piesne. Ako hosť vystúpil aj p. Fr.Škorík, Ľ.Bartošová, súrodenci Fačkovcoví. Program sa uskutočnil pod záštitou starostky obce Ing. Hanusovej, čestným hosťom bola prednostka Okresného úradu v Galante Mgr.J.Gálová a za rodičov sa zúčastnila p. S. Staňová.

 Fotogaléria


Považské hry 2014

Na výborne zorganizovanom podujatí ťahali naši žiaci za kratší koniec. Výsledná bilancia je však slušná: bodovali sme vo vrhu guľou, hode kriketkou a granátom. Ku cti našich športovcov slúži fakt, že po prehratých zápasoch dokázali zmobilizovať svoje sily a poraziť (volejbal dievčat) či remízovať (futbal chlapci) silné družstvá zo Šoporne. Tohoročným víťazom sa zaslúžene stali žiaci usporiadaúcej ZŠ J.A.Komenského Sereď.

Výsledky viď Aktuality, časť Športové súťaže

Celkové výsledky

Fotogaléria