Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Aktuality

Prvá  < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > 

Školský rok 2013/2014


Fašiangy v škole

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa žiaci 1. st. obliekli do rôznych masiek. Pripomenuli si zvyky a tradície našich predkov počas fašiangov. Strašidlá a rôzne iné masky riešili zábavné úlohy z matematiky i krátke úlohy z jazyka slovenského.  Takéto netradičné učenie sa im veľmi páčilo.

Fotogaléria


Lyžiarsky výcvik - oznam

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom oznamuje rodičom žiakov 5. - 9. roč., že LVVK SKI Krahule

sa z technických príčin / nevyhovujúce snehové podmienky / prekladá na 16. marec 2014.

Bližšie info na t. č. 0908 595 510

Vinohrady nad Váhom      Mgr. Iveta L a b a j o v á

14.2.2014                             riad. školy


Čaro slova

 Vo štvrtok prebehlo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Všetci súťažiaci svojimi výkonmi milo prekvapili. Do okresného kola postupujú najlepší z nich : N. Plavocká , K. Diaková a H.Šuláková.

Fotogaléria


Zápis budúcich prváčikov

Na našej ZŠ sa uskutočnil zápis do 1. roč. Zapísaných je 14 budúcich prváčikov. Tí v sprievode rodičov veselo i vážne odpovedali na otázky p. uč. Javorovej a Svrčkovej. Odvahu deťom dodala aj prítomnosť p.uč. Markechovej z MŠ a školskú zrelosť sledovala Mgr. Polednáková z CPPPaP Galanta.

Tešíme sa na stretnutie v septembri milí prváci!

Fotogaléria

 


Bedminton

Žiaci navštevujúci bedmintonový krúžok dosiahli výborný výsledok! V krajskom kole, ktoré sa konalo v Piešťanoch, vybojovali 3.  miesto v oboch kategóriách (žiaci a žiačky ZŠ).

Touto cestou ďakujem Ing. Norbertovi Godálymu za ochotu, čas a trpezlivosť, s akou sa našim športovcom pred súťažou venoval.

Mgr. I.Labajová, vedúca krúžku

Fotogaléria


Deň otvorených dverí

Možnosť nahliadnuť do ozajstnej školy využili takmer všetci budúci prváci a ich zákonní zástupcovia. V sprievode p. učiteliek z MŠ si vyskúšali aké je byť "žiakom".
Hľadali a určovali písmenká, farby a riešili jednoduché úlohy. Prezreli si školu a na záver si v telocvični zasúťažili.

Stretneme sa na zápise, milí prváci!

Fotogaléria


Zápis do 1.ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom oznamuje, že zápis do 1.ročníka sa uskutoční dňa

7.februára 2014 v čase od 13,oo - 16,45 hod.

v budove ZŠ, miestnosť č.22. Ponúkame :

rodinné prostredie, individuálny prístup, vybavené PC učebne , rôzne aktivity, záujmové krúžky, možnosť výuky na hudobnom nástroji, stravovanie v školskej jedálni a návštevu ŠKD.

Príďte medzi nás !

Príloha


Deň otvorených dverí

Dňa 31.januára 2014 o 10,00 hod. sa otvoria "brány" našej školy. Budúci prváčikovia a ich zákonní zástupcovia si môžu prezrieť priestory školy a zapojiť sa do vyučovania v 1.ročníku.

Tešíme sa na Vás!

Príloha


Vianočné prianie

Na Vianoce pokoj v duši,

šťastie, ktoré nič nezruší.

V novom roku veľa sily,

by ste v zdraví dlho žili.

Čarovné Vianoce a šťastný nový rok prajú žiaci a zamestnanci

                                                 ZŠ Vinohrady nad Váhom.


Oznam HIP-HOP

Tanečný krúžok HIP-HOPu sa bude konať aj počas

vianočných prázdnin v nasledovných termínoch :

         27.12.2013 o 11.00 hod

         3.1.2014 o 11.00 hod

         7.1.2014 o 11.00 hod