Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 3.12.2023
Meniny má: Oldrich

Aktuality

Prvá  < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > 

Školský rok 2014/2015


Svetový deň výživy

Tento deň začali žiaci 1.st. športovo - behom. Potom spoločne vyhodnotili predchádzajúce aktivity zamerané na zdravú desiatu. Prezreli si prezentáciu o zdravej výžive, vylúštili osemsmerovku, súťažili a spievali. Na záver vytvorili spoločne závaraniny a ochutnali čerstvé ovocné i zeleninové šťavy.

Fotogaléria


Šplhacia stena Blesk

S radosťou oznamujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli škole 2%-tami, že v areáli školy pribudla nová šplhacia stena! Táto bude slúžiť žiakom školy, najmä tým najmenším v ŠKD. Môžu loziť, šplhať sa, šantiť  a zlepšovať tak svoju kondíciu. Zároveň touto cestou všetkým, ktorí projekt podporili ďakujeme!

fotogaléria


Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa naša škola zapojila do projektu "Hovorme o jedle" , ktorý je organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Po krátkej prednáške o zdravej výžive žiaci jednotlivých tried pripravili ochutnávky  jedál, ktorých základom bolo mlieko.

Fotogaléria

Diplom


Vlastivedné múzeum v Hlohovci

 V stálych expozíciách Vlastivedného múzea v Hlohovci mohli žiaci našej školy navštíviť tieto prírodovedné a spoločenskovedné expozície : stavovce a bezstavovce okolia, historický nábytok, ženský ľudový odev, praveké osídlenie regiónu, historický portrét a grafika ako aj expozíciu porcelánu, skla, kameniny a platidiel.

Fotogaléria


Hvezdáreň a planetárium Hlohovec

 Žiaci 3.,4.,5. a 7.ročníka navštívili blízke planetárium v Hlohovci. Zúčastnili sa "Fantastickej cesty" - programu, ktorý ich zoznámil so základnými údajmi o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Deti sa naučili poznávať nočnú oblohu a nájsť na nej jednotlivé súhvezdia.

Fotogaléria


Sexuálna výchova

Prednášku na tému Sexuálna výchova viedol MUDr. Viktor Kráľ st., ktorý vyčerpávajúco odpovedal na všetky doplňujúce otázky žiakov .

Fotogaléria


Holokaust

Žiaci 8. a 9. roč. sa zúčastnili prednášky na tému Holokaust . V prezentácii videli ukážky dobových dokumentov, fotografie a autentické spomienky ľudí, ktorí holokaust prežili. Snahou prednášajúceho bolo, aby žiaci premýšľali o pocitoch obetí, ktoré v čase, keď zažívali tieto hrôzy boli v ich veku; aby k tejto problematike zaujali vlastný postoj. Prenáška sa uskutočnila v priestorch Kina Nova v Seredi.

Fotogaléria


Deň seniorov

Mesiac úcty k starším si pripomenula obec kultúrnym programom , v ktorom sa predstavili deti z MŠ, žiaci našej školy a o dobrú náladu sa postarali členovia kapely Veselí starci. Priestory telocvične sa na chvíľu stali miestom, v ktorom sa rada stretáva staršia generácia často obmedzovaná zdravotnými problémami.

Fotogaléria


Aktivity turistického krúžku

Členovia turistického krúžku pod vedením Ing. D. Máčovského využili krásne počasie a počas víkendu zahájili školskú turistickú sezónu.

Bližšie info v prílohe.

Príloha

Foto


Detské dopravné ihrisko Galanta

 V mesiaci október navštívili žiaci prvého stupňa detské dopravné ihrisko v Galante. Zopakovali si pravidlá cestnej premávky a zároveň svoje vedomosti overili vo vonkajších priestoroch ihriska.

Fotogaléria