Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 8.06.2023
Meniny má: Medard

Aktuality

Prvá  < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > 

Školský rok 2013/2014


Oznam

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že telefónna linka školy z technických príčin momentálne nefunguje. Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Zuzana Javorová, zást. riad.


Krahule

Zrušený lyžiarsky výcvik bol nahradený historicko-turistickou exkurziou. Žiaci si teda lyžiarsky svah vyšliapali bez výstroje a lyžovanie nahradili poznávaním histórie tohto regiónu. Navštívili kostol sv. J. Krstiteľa v Kremnických Baniach, kde sa nachádza geografický stred Európy. Neobišli ani Banské múzeum v Kremnici, tu sa dozvedeli mnoho zaujímavostí z histórie ťažby zlata a striebra, prešli si aj expozíciu Štôlne Andrej.

Fotogaléria


Deň učiteľov

Aj tento rok pani starostka Ing.E.Hanusová kvetom a milým slovom ocenila našu prácu a snahu pri výchove a vzdelávaní žiakov. Ďakujeme!

Foto


Kniha priateľ človeka

Pri príležitosti Mesiaca knihy si žiaci 1.ročníka pozreli prezentáciu Ako vzniká kniha. Spoločne vyriešili kvíz plný zaujímavých otázok. Na záver vytvorili pekné záložky do kníh.

Fotogaléria


Návšteva knižnice v Seredi

V marci - Mesiaci knihy navštívili žiaci 2. - 4.ročníka Mestskú knižnicu v Seredi. Pracovníčky knižnice žiakov previedli priestormi knižnice a poskytli veľa zaujímavých informácií o knihách.


Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka

Základné informácie o testovaní


Fašiangy v škole

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa žiaci 1. st. obliekli do rôznych masiek. Pripomenuli si zvyky a tradície našich predkov počas fašiangov. Strašidlá a rôzne iné masky riešili zábavné úlohy z matematiky i krátke úlohy z jazyka slovenského.  Takéto netradičné učenie sa im veľmi páčilo.

Fotogaléria


Lyžiarsky výcvik - oznam

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom oznamuje rodičom žiakov 5. - 9. roč., že LVVK SKI Krahule

sa z technických príčin / nevyhovujúce snehové podmienky / prekladá na 16. marec 2014.

Bližšie info na t. č. 0908 595 510

Vinohrady nad Váhom      Mgr. Iveta L a b a j o v á

14.2.2014                             riad. školy


Čaro slova

 Vo štvrtok prebehlo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Všetci súťažiaci svojimi výkonmi milo prekvapili. Do okresného kola postupujú najlepší z nich : N. Plavocká , K. Diaková a H.Šuláková.

Fotogaléria


Zápis budúcich prváčikov

Na našej ZŠ sa uskutočnil zápis do 1. roč. Zapísaných je 14 budúcich prváčikov. Tí v sprievode rodičov veselo i vážne odpovedali na otázky p. uč. Javorovej a Svrčkovej. Odvahu deťom dodala aj prítomnosť p.uč. Markechovej z MŠ a školskú zrelosť sledovala Mgr. Polednáková z CPPPaP Galanta.

Tešíme sa na stretnutie v septembri milí prváci!

Fotogaléria