Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 28.09.2023
Meniny má: Václav

Aktuality

Prvá  < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > 

Školský rok 2013/2014


Deň otvorených dverí

Možnosť nahliadnuť do ozajstnej školy využili takmer všetci budúci prváci a ich zákonní zástupcovia. V sprievode p. učiteliek z MŠ si vyskúšali aké je byť "žiakom".
Hľadali a určovali písmenká, farby a riešili jednoduché úlohy. Prezreli si školu a na záver si v telocvični zasúťažili.

Stretneme sa na zápise, milí prváci!

Fotogaléria


Zápis do 1.ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom oznamuje, že zápis do 1.ročníka sa uskutoční dňa

7.februára 2014 v čase od 13,oo - 16,45 hod.

v budove ZŠ, miestnosť č.22. Ponúkame :

rodinné prostredie, individuálny prístup, vybavené PC učebne , rôzne aktivity, záujmové krúžky, možnosť výuky na hudobnom nástroji, stravovanie v školskej jedálni a návštevu ŠKD.

Príďte medzi nás !

Príloha


Deň otvorených dverí

Dňa 31.januára 2014 o 10,00 hod. sa otvoria "brány" našej školy. Budúci prváčikovia a ich zákonní zástupcovia si môžu prezrieť priestory školy a zapojiť sa do vyučovania v 1.ročníku.

Tešíme sa na Vás!

Príloha


Vianočné prianie

Na Vianoce pokoj v duši,

šťastie, ktoré nič nezruší.

V novom roku veľa sily,

by ste v zdraví dlho žili.

Čarovné Vianoce a šťastný nový rok prajú žiaci a zamestnanci

                                                 ZŠ Vinohrady nad Váhom.


Oznam HIP-HOP

Tanečný krúžok HIP-HOPu sa bude konať aj počas

vianočných prázdnin v nasledovných termínoch :

         27.12.2013 o 11.00 hod

         3.1.2014 o 11.00 hod

         7.1.2014 o 11.00 hod


Vianočný koncert

Sviatočnú atmosféru podčiarkli svojim vystúpením žiaci 1. a 3. roč. Nezaostali ani ostané ročníky. Nasledovali prednes poézie, zazneli koledy, hostia zo Serede predviedli sólo na bicie. Záver patril členom krúžku Hip-hopu.

Pokojné sviatky a pohodu všetkým popriala starostka obce Ing. E.Hanusová.

Fotogaléria


Literárna súťaž - Pod vianočným stromčekom

Malí i veľkí čitatelia navštevujúci Obecnú knižnicu si vyskúšali svoje vedomosti a poznatky nadobudnuté čítaním. Pod záštitou starostky obce úlohy pripravili p. Virágová, Plavocká a Ing. Máčovský. Akcie sa zúčastnili aj p. vychovávateľka a deti z ŠKD.

Fotogaléria


Snehová kráľovná

Príbeh o priateľstve, ktoré rozpustí aj srdce z ľadu si v Starom divadle v Nitre pozreli žiaci 1. st. Zároveň sa prešli sviatočne vyzdobenou pešou zónou a na chvíľu sa zastavili aj pri betleheme.

Fotogaléria


Zbierka pre UNICEF

Unicef Slovensko spolupracuje priamo s kanceláriou v Ugande na 3-ročnom projekte realizovanom v dvoch vidieckych regiónoch Nebbi a Buliisa. Jeho cieľom je zabezpečiť pre deti prístup k pitnej vode a naučiť deti základným hygienickým návykom.

Žiačky 9. roč. predajom vianočných pohľadníc prispeli na tento projekt sumou 32,69 €.

Fotogaléria


Školská vianočná burza

Školská vianočná burza sa stala miestom , kde sa dajú zohnať darčeky od výmyslu sveta. Výťažok z predaja svietnikov, hračiek a drobností putuje na charitu, pre opustené alebo týrané zvieratá. Tento rok sme prispeli :

OZ Sloboda zvierat sumou  59,16 €

OZ Tulák Sereď sumou 65,83 €

 Fotogaléria