Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Školský rok 2020/2021


Bienále Animácie Bratislava

15.ročník Medzinárodného filmového festivalu animovaných filmov pre deti a mládež Bienále bol tento rok sprístupnený online. Rozprávky v jednotlivých súťažných pásmach sme si pozreli so žiakmi 3.,4. a 5. ročníka. Deti boli rôznorodosťou animovaných rozprávok nadšené.


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Oznamujeme rodičom žiakov navštevujúcich školskú jedáleň, že dňa 20.10.2020 bude vydávaná studená strava. Ako dôvod udávame nedostatočné technicko-personálne zabezpečenie v zmysle Dodatku prevádzkového poriadku č.1 počas krízového stavu.


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ platné od 11.októbra 2020

Milí rodičia, na základe nových opatrení MŠVVaŠ platných od 11.10.2020 platia okrem doterajších opatrení nasledovné opatrenia do odvolania :

Nosenie rúšok počas celého vyučovania je povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov školy !

Telocvičňa školy je pre žiakov aj pre externých záujemcov uzavretá !

Vstup do areálu školy je povolený len s rúškom !

Vstup do budovy školy je pre rodičov zakázaný !

Krúžková činnosť je pozastavená !

Rúška sú povinné aj počas činnosti ŠKD !

Činnosť v ZUŠ je povolená len individuálne !

Je nutné, aby zákonný zástupca zabezpečil na každý deň 2 kusy ochranných rúšok !

Plné znenie k organizácii výchovy a vzdelávania platné od 11. októbra 2020  nájdete v prílohe :

Príloha

Príloha


Oznam pre rodičov !

Na základe odporúčania MŠVVaŠ zo dňa 30.9.2020 sa do odvolania nebude na našej škole realizovať krúžkovú činnosť. Taktiež sa sprísni dozor nad dodržiavaním hygieny v triedach a školskej jedálni počas vyučovania i po vyučovaní. Školský klub detí bude pokračovať v doterajšom režime, t.j. 1. a 2. ročník do 16.30 hod a 3. a 4.ročník do 15.00 hod.


Matematický klokan

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do "Matematického klokana". Je to medzinárodná matematická súťaž, ktorú sme riešili ONLINE. V našej škole súťažilo 23 žiakov 1.stupňa. Všetci žiaci získali diplom, ceruzku a tí najúspešnejší aj farbičky.

Fotogaléria


Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov, ktorý tento rok pripadol na 26.9. 2020 si žiaci 3. a 4.triedy pripomenuli tvorivo. V skupinách si potrápili hlavičky. Najskôr tipovali význam nárečových slov, potom priraďovali nárečové slová k spisovným. Úloha to bola neľahká, ale žiaci sa snažili a aktivita sa im páčila.

Fotogaléria


Mobilné PLANETÁRIUM

So žiakmi I.stupňa sme absolvovali MOBILNÉ PLANETÁRIUM v telocvični našej školy. Pozreli sme si pútavé rozprávky O živote lesa, Príbeh vody, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé poznatky a nové informácie. 

Fotogaléria


Zber papiera

V dňoch od 19.10. do 23.10. 2020  sa na našej škole uskutoční zber starého papiera ( knuhy, časopisy, noviny, letáky - nie kartón ). Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do tejto akcie. 60 kg nazbieraného starého papiera znamená jeden zachránený zdravý strom. Pomôžte zachrániť veľa stromov našej krásnej prírody ! 


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľ školy na základe doplnených pokynov MŠVVaŠ oznamuje rodičom žiakov, že sa predlžuje povinné nosenie rúšok v základnej škole pre žiakov školy do 30.septembra 2020. Žiaci I.stupňa (1.-4.ročník) majú povolené nenosiť rúško len v triede. Zároveň sa nemôže na vyučovanie používať školská  telocvičňa a žiaci sa nemajú spájať z jednotlivých ročníkov pri vyučovaní jednotlivých predmetov.


Vážení rodičia

Na základe nariadení MŠ SR a RÚVZ ste povinní po neprítomnosti žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendu) predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Príslušné tlačivo (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ) je možné stiahnuť na stránke školy.