Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 28.09.2023
Meniny má: Václav

Aktuality

Prvá  < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Školský rok 2013/2014


Výchovný koncert : Ja som dobrý remeselník

Dnes nás navštívil pán Peter Hlbocký , dlhoročný člen SĽUKU. V jeho podaní sme si vypočuli piesne so sprievodom ľudových hudobných nástrojov : fujara, gajdy, ninera atď. Deťom porozprával o tradičných remeslách.

Fotogaléria


Z histórie našej obce

Pri príležitosti 900.výročia prvej písomnej zmienky o našej obci p.starostka Ing.Hanusová, previedla žiakov našej školy celou históriou od jej vzniku, osamostatnenia až po súčastnosť. Dozvedeli sa tak mnoho zaujímavých i podnetných informácií, ktoré môžu zúžitkovať na hodinách vlastivedy, občianskej náuky, geografie, literatúry a dejepisu. Touto cestou p.starostke ďakujeme.

Fotogaléria


Slávnostné otvorenie šk.roka

Horúce leto vystriedala jeseň a tak sme sa 2.septembra opäť stretli na šk.dvore pod lipou. Teší nás, že v túto slávnostnú chvíľu medzi nás zavítala vzácna návšteva - PaedDr.M.Gubrická, vedúca odboru školstva ObÚ v Trnave, ktorá vo svojom príhovore zaželala žiakom, pedagógom, zamestnancom i rodičom veľa úspechov a radosti na ceste za poznaním. V podobnom duchu sa niesli želania Ing.E.Hanusovej, starostky obce a Ing.D.Máčovského, predsedu RR i riaditeľky školy Mgr.I.Labajovej.

Fotogaléria


Školský rokRiaditeľstvo ZŠ ďakuje všetkým rodičom a žiakom za finančné príspevky a hmotné dary do predvianočnej zbierky. Peniaze poslúžili na nákup surovín na vianočné pečivo, ktorým chcú žiaci potešiť starších občanov našej obce.