Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Pondelok, 6.12.2021
Meniny má: Mikuláš

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >  Posledná

Školský rok 2020/2021


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľ školy na základe doplnených pokynov MŠVVaŠ oznamuje rodičom žiakov, že sa predlžuje povinné nosenie rúšok v základnej škole pre žiakov školy do 30.septembra 2020. Žiaci I.stupňa (1.-4.ročník) majú povolené nenosiť rúško len v triede. Zároveň sa nemôže na vyučovanie používať školská  telocvičňa a žiaci sa nemajú spájať z jednotlivých ročníkov pri vyučovaní jednotlivých predmetov.


Vážení rodičia

Na základe nariadení MŠ SR a RÚVZ ste povinní po neprítomnosti žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendu) predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Príslušné tlačivo (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ) je možné stiahnuť na stránke školy. 

 


Oznam pre rodičov !

Milí rodičia !

Žiaci 3. a 4.ročníka, ktorí budú navštevovať druhé oddelenie ŠKD, nakoľko sa nemôžu spájať s prvým oddelením , budú môcť byť v ŠKD len do 15,00 hod. Ako dôvod uvádzame, že po tomto čase sa v normálnom režime tieto oddelenia spájali, ale z dôvodu pandémie Covid-19, to nie je možné. Prvé oddelenie, t.j. žiaci 1. a 2.ročníka, funguje do 16,30 hod.

Za porozumenie ďakujem,  Ing. Peter Šiška - riaditeľ školy.


Dodatok k vyučovaniu od 3.septembra 2020

Vážení rodičia,

v prílohe nájdete dodatočné pokyny k vyučovaniu v dňoch 3. a 4.9.2020.

Príloha


Oznam pre rodičov, žiakov

Začiatok školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9.2020 o 8,00 hodine. Vstup rodičov do budovy školy je zakázaný, okrem rodičov žiakov 1.ročníka, ktorých smie doprevádzať len jeden rodič. Zahájenie školského roka na školskom dvore nebude, ale žiaci pôjdu hneď do tried. Pri vstupe do školy musia všetci žiaci absolvovať ranný filter. Každý žiak pri vstupe musí odovzdať vyplnený a podpísaný rodičom zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti, inak nebude vpustený do budovy školy. Oba dokumenty sú v prílohe a budú aj k dispozícii pri vchodových dverách školy, kde si ich môžu rodičia alebo žiaci vyzdvihnúť. Zároveň v prílohe sa nachádza aj rozhodnutie riaditeľa školy o organizácii začiatku školského roka podľa pokynov vydaných MŠVVaŠ.

Zdravotný dotazník

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Príloha


Školský rok 2019/2020


Oznam vedúcej školskej jedálne

Oznam pre žiakov I.stupňa, ktorí nastúpia do školy 22.6.2020 :

Prihlásenie na obedy, pre žiakov I.stupňa, ktorí sa vrátia do školy až 22.6.2020, je možné najneskôr od 17.6.2020 telefonicky na čísle 0901 709 923 , prípadne na mail - sjvinvah@gmail.com. Posledný deň školského roka sa z technických príčin nevarí.


Oznam pre rodičov a žiakov II.stupňa

Oznamujeme rodičom a žiakom II.stupňa, že v rámci uvoľnovania opatrení proti pandémii COVID-19, ktoré oznámil minister školstva, sa od 22.6.2020 začína vyučovanie aj pre žiakov 5.- 9.ročníka. To platí aj pre žiakov 1.- 4.ročníka, ktorí nenastúpili k 1.6.2020. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Triedni učitelia si určia jeden deň v týždni od 22.6 do 26.6.2020, kedy prídu všetci žiaci triedy, aby odovzdali všetky učebnice. Každý žiak, ktorý nastúpi od 22.6.2020 do školy, musí dodržiavať hygienické predpisy a to,  musí mať v škole 2 rúška (jedno náhradné), hygienické vreckovky, čestné vyhlásenie o COVID-19 podpísané zákonným zástupcom (stiahnuť si ho môžete v prílohe tohto oznamu), prezúvky.

Vyučovanie začne 22.6.2020 pre II.stupeň o 8.30 hod, od 23.6.2020 normálne 7.50 hod. Vyučovanie pre II.stupeň končí o 11.30 hod. Vyučovanie nebude prebiehať podľa rozvrhu, ale za priebeh a formu vyučovania budú zodpovední triedni učitelia. Obedy sa pre žiakov II.stupňa vydávať nebudú. Vysvedčenie budú odovzdávať triedni učitelia 30.6.2020 individuálne po triedach.

Príloha - Vyhlásenie

 


Oznam pre rodičov, žiakov

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a starostky obce Vinohrady nad Váhom, ako zriaďovateľa Základnej školy Vinohrady nad Váhom sa od 1.6.2020 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1.stupňa,  t.j. 1.-4.ročníka . Potrebné informácie a pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v prílohe.

Príloha

Príloha

Dodatok k oznamu


Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, v prílohe nájdete oznámenie riaditeľa školy o hodnotení výsledkov žiakov našej školy na konci školského roka 2019/2020.

Príloha


Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ

Obec Vinohrady nad Váhom v zmysle zákona NR SR č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Vinohrady nad Váhom.

Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky nájdete v prílohe.

Príloha