Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Fotografie

900.výročie obce

Koncert Hlbocký Peter

Učelové cvicenie

Diáková

Výstava ručných prác

Príprava pečiva pre dôchodcov

Ocenenia - beh

Ocenenie Kristína Diáková

Krúžok šikovných rúk

Deň seniorov 2013

Trnavský rínek

FAO

Zdravá výživa

Dopravné ihrisko2013

Mikulincová

Lampiónový sprievod

Veronika Mikulincová

Jeseň Jána Navrátila

Záložky 2013

Múzeum Sereď 2013

Koncert Hlbocký Vianoce

ibobor

Atlantis

Mikuláš 2013

Vianočné trhy 2013

Vianočná burza v škole 2013

Unicef 2013

Snehová kráľovná

Pod vianočným stromčekom-knižnica

Vianočný koncert našich detí

Deň otvorených dverí 2014

Bedminton

Zápis žiakov do 1.ročníka 2013

Čaro slova 2014

fašiangy

H.Šuláková

Mesiac knihy 2013

Krahule 20132014

Deň učiteľov

Slávik Slovenska

Dopravné Ihrisko 2014

Vítanie jari

Deň narcisov 2014

Stavanie mája

Vyhodnotenie zberu papiera

Deň Zeme 2014

Slávik Slovenska

Tomastová - GA ocenenie

Deň pohybu ku zdraviu

Deň matiek 2014

Súťaž sudoku 2014

Plavecký výcvik 2014

Vyhodnotenie plaveckého výcviku

Sagan

Účelové cvičenie

Sagan II.stupeň

MDD

Čitateľský maratón

Školská olympiáda

Exkurzia Devín, Slavín

ZOO Bojnice2014

Považské hry 2014

Júnová akadémia

Koniec roka 2014

Tetrapaky2014

Vincov les 2014

Deviataci - Senec

Začiatok roka 2014/2015

Osvetová beseda - ovocie a zelenina

Účelové cvičenie 2014

Ovocie a zelenina

Dopravné ihrisko 2014

Návšteva OÚ

Holokaust

Deň seniorov 2014

Krúžok mladých svišťov

Hvezdáreň HC

Dr.Kráľ

Múzeum HC

Mliečny deň

Svetový deň výživy 1.st

Blesk - preliezka

Preliezka - Blesk

Dubník

MDSK

Bezpečne na cestách

Prváci 2014/2015

Tekvičková slávnosť

Slávik GA

Tutanchamon

Múzeum dopravy BA

Bezpečne na ceste

Oliho pribeh

Beseda Šikana

Bobor 2014

Mikuláš 2014

ZOBOR 2014

stromček

divadlo Nitra 2014

Vianočná burza 2014

Perníčky

Vianočná akadémia 2014

DOD2014

Midicool volleybal

Volejbal2015

bedminton Piešťany 2015

Zápis žiakov do 1.ročníka 2015

bedminton Piešťany

Exotické plazy

Čaro slova

Lyžiarsky výcvik 2015

Exkurzia Modra 2015

Deň narcisov 2015

deň vody2015

Caro slova

Dopravné ihrisko 2015

Historický serm

deň Zeme 2015

Div.predstavenie Hlúpa žena

Mochovce2015

Otváranie studničiek2015

Fyzikálne pokusy

Deň matiek 2015

Plavecký výcvik 2015

plavecký výcvik vyhodnotenie

Zber papiera 2015

MDD2015

Účelové cvičenie2015

MDD Istupeň

V7let Trenčín

Cyklistické preteky 2015

Midicoolvolley

Čit.maratón 2015

Didaktické hry v prírode

Majster školy 2015

Tetrapaky2015

júnová akadémia 2015

Koniec šk.roka2014/2015

začiatok šk.roka2015/2016

Účelové cvičenie2016

Športové hry Ružindol

Nitra prírodov.múzeum

Cezpoľný beh Galanta

Dopravné ihrisko Galanta

Súťaž Tekvička

Mesiac úcty k starším

Hovorme o jedle

Deň jablka

Titanic

MO basketbal

Divadlo Nitra 2015

Folk.Sereď 2015

Mikuláš 2015

Vianočná burza 2015

Vanočná akadémia 2015

Vianočný turnaj 2015

Divadlo Trnava

LVVK2016

Plesová zábava 2016

Bedminton Piešťany

Beseda o včelách

Čaro slova

Braňo Jobus

DOD2016

Stolotenisový turnaj 2016

Deň Zeme

Vyhne 2016

Zber papiera 2016

Deň narcisov2016

Zápis do 1.roč

Deň matiek 2016

Twistovo

Atletika GA

MDD2016

Čítajme si spolu

Vzdelávacie právo

Vysoké Tatry

PRIEVOZ

Martin

Cífer

Majster školy2016

Moderná hračka

Účelové cvičenie 2016

Účelové cvičenie 2016

Tetrapaky

Najkrajšia trieda

koniec roka 2016

Rozlúčka s deviatakmi

Opekačka2016

Začiatok roka 2016

účelové cvičenie2016

Cezpoľný beh

Seniori

Ponitrianske múzeum

DDI Trnava

Hovorme o jedle

Deň zdravej výživy 2016

mlynárkin pytač

Viktor

Mihálikova Sereď

Zber papiera

iBobor

Vianočná burza2016

Vianočný turnaj2016

Sudoku2016

Vianočná akadémia

Beseda s p.Vadovičovou

Vinohradská loptička

Karneval 2017

MK v bečdmintone

MO basketbal

Čaro slova

Kastel

M.Žilka

Vybíjaná ml.žiačky

Burza kníh

marec - mesiac knihy

Deň narcisov

Levice

Deň Zeme

Zápis prvákov 2017

deň matiek 2017

MO atletika GA

MK v atletike

Svetový deň ŽP

MDD

Škola v prírode 2017

Chtelnica2017

Terchová 2017

Branné cvičenie

Bojnice

Didaktické hry v prírode

Cistota tried

Bicie

Majster školy 2017

Pedersen

Koniec roka 2016/2017

Rozlúčka

Začiatok roka 2017/2018

účelové cvičenie

Čachtice

Cezpoľný beh Galanta

DDI v TT 2017

Atletika - Bojničky

Deň seniorov

Hosté

Folklórna Sereď 2017

Zdravá výživa 2017

60.výročie školy

Divadlo Nitra

M.Sereď 2017

MO v bedmintone

Divadlo Trnava

Zber papiera nov2017

Mikuláš 2017

Vianočné pečivo

Burza2017

Vianočná akadémia

Vianočný turnaj

V.loptička 2017

Rodičovský ples 2018

LV 2018

MK Bedminton

Obvodné kolo vo florbale

Burza kníh

Mestské múzeum Sereď

Čaro slova

Obvodné kolo vo vybíjanej

Dotyky umením

Deň narcisov 2018

Návšteva knižnice

Deň Zeme 2018

Recyklónia

Zápis 2018

Deň otvorených dverí2018

Zápis prvákov

Plavecký výcvik 2018

Devín 2018

Minifutbal

Šerm

Zber papiera 2018 máj

MO atletika v Galante

Slávik Slovenska

MK v atletike

Čítajme si 2018

Jaslovské Bohunice 2018

MDD 2018

ŠK.výlet

Atletika Sereď

Majster školy

Kinderiáda

Didaktické hry 2018

Torta pre deti

Rozlúčka s deviatakmi

Koniec roka

Začiatok šk.roka2018

Tajov - Banská Bystrica

DDI

Nitra 2018

Deň seniorov 2018

Rehák Štefečeková

Príbeh hudby

Divadlo J.Palárika

Folklórna Sereď

MO v basketbale 2018

Mikuláš 2018

Zber papiera

Vianočná burza 2018

Vianočný turnaj 2018

Vianočná akadémia

Vybíjaná OK 2019

Usborne books

Sudoku 2019

Čaro slova 2019

Rodičovský ples 2019

Spisovateľka Kristína Mišovičová

Zápis do 1.ročníka

Mestská olympiáda Sereď

AE Mochovce

Čítajme si 2019

DOD 2019

Červený kameň, Jaskyňa Driny

Zdravý - nemocný

Zber papiera 2019

Slávik Slovenska 2019

Majster školy 2019

Rozlúčka deviatakov 2019

Koniec šk.roka 2018/19

Šk.výlet Chorvátsko

Začiatok šk.roka 2019

Jeseň

Tomi Kid

Hvezdáreň Hlohovec

Erik Jurčega

DDI Trnava 2019

Fotosúťaž

Stolný tenis do škôl

Košariská

Hovorme o jedle 2019

Hovorme o jedle 2019

Deň seniorov 2019

Deň jablka 2019

Clipperton

Divadlo Spišáka v Nitre

Zber papiera 2019

Mikuláš 2019

Ovocné stromčeky

Tuláčik Sereď

Vianočná burza 2019

Stolnotenisový turnaj2019

Vianočná akadémia 2019

MO vo vybíjanej

Dom dôchodcov

LV 2020

Kráľ čitateľov

Mobilné planetárium

Európsky deň jazykov

Matematický klokan

Svetový deň výživy

Deň stromov

Vianočná pohľadnica

Mikuláš 2020

Pytagoriáda 2020

Vianočné tvorenie

ŠKD 2021

Nové šatne

Dielňa

Marec - mesiac knihy

VŠETKOVEDKO 2020/2021

Beseda PZ SR

Vianočná pohľadnica

Veľkonočná súťaž

Pytagoriáda 2020

Deň Zeme

MDD

MDD v ŠKD

MDD 2021

Matematický klokan 2021

Účelové cvičenie 2021

Didaktické hry

Rozlúčka s deviatakmi