Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Prázdniny
Testovanie 5
Testovanie 9
Pedagogická rada
Zápis žiakov do 1.ročníka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov
s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 - 2021 sa uskutoční  24. marca 2021
(streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej školy,
porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz
o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Pri testovaní sa používajú tzv. NR
testy (rozlišovacie, porovnávacie testy, testy relatívneho výkonu), ktoré sa využívajú
v meraniach veľkého rozsahu na štandardizované testovanie, napríklad na výstupe zo
základnej školy. Tieto testy rozdeľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia vyjadreného
v percentile. 

 

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné
zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú
zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, krajských školských úradov a členovia rád
základných škôl. Krajské školské úrady s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania
poveria úlohou nestranných pozorovateľov učiteľov základných a stredných škôl.Náhradný termín testovania sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok). Na vybraných
základných školách bude v období  február - apríl 2021
prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.