Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Prázdniny
Testovanie 5
Testovanie 9
Pedagogická rada
Zápis žiakov do 1.ročníka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Organizácia školského roka

VI. Časový rozpis a obsahové zameranie zasadnutí pedagogickej rady

24.8.2020

prerokovanie:
Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVV a Š SR na šk. rok 201202021,
Podklady správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch školy v šk. roku 2019/2020,
Organizácia šk. roku 2020/2021

14.9.2020
Prerokovanie Plánu práce školy na šk. rok 2020/2021

16.11.2020
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok šk. roka 2020/2021,
plnenie úloh plánu práce školy

25.1.2021
Komplexné zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok + klasifikácia žiakov;
vyhodnotenie plnenia úloh plánu práce školy za 1. polrok šk. roka 2020/2021

12.4.2021
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3.štvťrok šk. roka 2020/2021

-plnenie úloh plánu práce školy

23.6.2021
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2020/2021 koncoročná klasifikácia
žiakov; celkové vyhodnotenie plánu práce školy