Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 24.03.2019
Meniny má: Gabriel

Základné údaje

Základné údaje

zriaďovateľ školy:
Obec Vinohrady nad Váhom
názov školy:
Základná škola
adresa školy:
 925 55 Vinohrady nad Váhom 347
IČO:
378 40 592
DIČ:
2021673599
tel. číslo:
031 789 92 21
e-mail:

Škola má právnu subjektivitu, je plnoorganizovaná s ročníkmi 1 – 9, s počtom žiakov 111 v
nasledovnom členení.


I. stupeň
 
II. stupeň
I.
trieda
15
V.
trieda
14
II.
trieda
  10
VI.
trieda
  13
III.
trieda
  21
VII.
trieda
  9
IV.
trieda
9
VIII.
trieda
  10
 
IX.
trieda
  10

Súčasťou školy je Školský klub detí, Školská jedáleň, Integrovaná školská knižnica. Jedno oddelenie Školského klubu navštevuje 39 žiakov z 1. až 4. ročníka. Vyučovací proces v 9. ročníku a ŠKD postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade s cieľmi reformy školského systému. Vyučovací proces v 1.-8. ročníku postupuje podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Priemerný počet žiakov na triedu je 12 ; počet začlenených žiakov je 17.