Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Pondelok, 21.10.2019
Meniny má: Uršula

Kredity

Mgr. Mäsiarová Bronislava           35 kreditov, kreditový príplatok 6%

Mgr. Žákovičová Eva                   60 kreditov, kreditový príplatok 6% + 6%

Ing. Šiška Peter                        30 kreditov, kreditový príplatok 6%

Mgr. Vandrášková Bronislava       65 kreditov, kreditový príplatok 6% + 6%

Mgr. Bosá Andrea                       60 kreditov, kreditový príplatok 6% + 6%

Mgr. Svrčková Emília                   60 kreditov, kreditový príplatok 6% + 6%