Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Rada školy

Rada školy

Mgr.Bronislava Mäsiarová
predseda
Mgr. Soňa Urbánková
učiteľka – člen rady
p. Jarmila Mišovičová
nepedag.zamest. – člen rady
p. Andrea Berecová
rodič – člen rady
p. Monika Plavocká
rodič – člen rady
p. Zdenka Biháriová
rodič – člen rady
Ing. Ľubomír Králik
rodič – člen rady
p. Milan Kukla
za zast. obce - člen rady
Ing. Martin Kaštíl
za zast. obce - člen rady
Ing. Milan Chudý
za zast. obce – člen rady
p. Zuzana Virágová
za zast. obce – člen rady