Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Rodičovská rada

Rodičovská rada Rodičovského združenia ZŠ Vinohrady nad Váhom

Podľa stanov ju tvoria rodičia – zástupcovia jednotlivých tried

 

  predsedkyňa rodičovskej rady
  zást. za I.triedu
p. Mária Sedláčková zást. za II.triedu
p. Veronika Ollová zást. za III.triedu
P. Monika Slobodová zást. za IV.triedu
Ing. Ľubomír Králik zást. za V.triedu
p. Zuzana Kováčiková zást. za VI.triedu
p. Alena Zigová zást. za VII.triedu
p. Andrea Berecová zást. za VIII.triedu
 p.Plavocká Monika  zást. za IX.triedu