Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Pondelok, 25.05.2020
Meniny má: Urban

Záujmové vzdelávanie

Záujmové vzdelávanie – krúžky

Z celkového počtu 111 žiakov je do krúžkovej činnosti v rámci záujmového vzdelávania
zapojených 111 žiakov , t.j. 100 %.

Pracujú tieto krúžky:

1. Športový krúžok   Mgr. Zdenko Kováč 17 žiakov
2. Stolnotenisový krúžok   Ing. Peter Šiška 18 žiakov
3. Matematika inak   Mgr. Jana Kabátová 13 žiakov
4. Slovenčina v textoch   Mgr. Eva Žákovičová 25 žiakov
5. Z každého rožku zrošku   Mgr. Andrea Bosá 21 žiakov
6. Krúžok šikovných rúk   Mgr. Bronislava Mäsiarová 13 žiakov
       
       
       
       

 

Pozn.: Záujmové vzdelávanie v jednotlivých krúžkoch navštevujú aj žiaci bez poukazov.